• Kısmetin Açılması İçin

  1-Kısmetin açılsın istiyorsan Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine 101 defa aşağıdaki ayetler okunup üflenir.Kısmeti kapalı olan,evlenmek isteyipte birini bulup evlenemeyen kişi bu sudan içer.
  Bu işleme 21 gün devam edilir.
  Hem kısmeti açılır hemde üzerinde bir bağlılık varsa Allahin izniyle çözülür.

  İnna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba”

  2- Eğer bir kimse kendisinde nazar,sihir veya kısmeti bağlanmış olduğundan şüphe ediyorsa pazartesi veya perşembe gecesi sabaha karşı abdest aldıktan sonra öd ağacı veya amber gibi güzel kokulu bişey yakar odayı buhurlar.Sonra niyet ederek (1001) defa ALLAHÜME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİNİL FATİHİL EBVAB. okunuyup peygamberimize gönderir.Sonra da ALLAHÜMME İNNİ ES’ELÜKE Bİ RASULİKE MUHAMMEDDİN HABİBİKE VE HALİYLİKE EN TÜHALLİLE UKDETE (okuyanın adı ) AN KISMETİHA VEKŞİF ANHA ZULMETES SIHRİ VE TE’SİRAL AYNİ YA HILALEL UKUDİ VE YA KAŞİFEZ ZULMİ YA ALLAHÜ YA ALLAHÜ YA ALLAHÜ YA KERİYMÜ YA KERİYMÜ YA KERİYMÜ YA ZEL CELALİ VEL İKRAM diyerek dua ederse Allahın izniyle nazar,sihir bozulur.kısmeti açılır. 

 • Evlenme Duası

  iyi bir kısmet bulup evlenmek için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.

  Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni fardev ve ente hayrul varisin

 • Servet sahibi olmak için

  İşlerinizin ve rızkınızın kapalı oldugunu düşünüyor iseniz Arabi ayın ilk cuma günü uygun bir saatte 1000 defa Kevser süresini 1 hafta aynı saatte okumak kaydı ile devam edin her 1000 tanenin sonunda Allahım benim için bütün kısmet ve rızık kapılarını aç diyim amin diyin.

 • Evlenemeyen Kız İçin

  Sihir,nazar veya herhangi bir nedenle kısmeti bağlanmış kız veya kadının kısmetinin açılması ve evlenmesini temiz etmek için
  19 gün Utarit saatinde 1 kere Evradı Behaiyye okunur.

  duadaki;

  “Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semiy’ul alîm”

  ayeti kerimesine gelince 1550 defa “Yâ Muğıysü eğısnî” diye Cenabı Hakk’tan mıradını niyaz eder ve bundan sonra evradı okuyuo bitirir.

  Şayet kız veya kadın kendisi okuyamıyorsa vekaleten okuyan kimse

  “Yâ Muğıysü eğısnâ” diye okuması gerekir.

  Bu suretle izdivaç eden kız veya kadın hayırlı b,r evlilik yapar mesut ve bahtiyar olur.

 • Denenmiş dilek duası

  Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

  Dua nedir ve nasıl okunur açıklayalım

  Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Allah esması zikredilir zikredilir her altmışaltı 66 sonunda bir kere bu dua okuyun

  Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî
  min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el Kuddûsi el Kuddûsi irfa’ annî hucübez zulümâti ve erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men
  kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ
  kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm.

 • Duaların kabul olması için

  Dualarımızın kabulü ve dileklerimizin gerçekleşmesi için manasını düşünerek okuyacağımız duamız şu şekilde:

  “Estağfirullah min külli ma kerihallah,
  Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh”

  Manası söyledir: ”Razı olmadığın seylerden
  yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru.Kendisinden baska ilah bulunmayan
  hay, kayyum ve azim olan Allah’a
  istiğfar eder ve günahlarıma pisman olup Ona sığınırım.”

  Okunma sayısı : 1 Kişi en az 100 defa okumalıdır duadan önce

 • Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

  Besmelenin faziletleri ile devam ediyorum değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

  Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra
  çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın
  izniyle çocuğu yaşar

  Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı
  üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

 • Düşmanının Dilini Bağla

  بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

  اللهم انى اسألك بسمك يا عاصم يا قائم يا دائم
  يا راحم يا حاكم يا عالم يا قاسم 
  يا قابض يا باسط سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار 

  Bismillâhi’r Rahmâni’r Râhîm

  Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kâim,
  ya Dâîm, ya Râhîm, ya Hâkîm, ya Alîm, ya Kâsım, 
  ya Kabıd, ya Bâsit. Subhâneke yâ ilâhe illâ ente
  el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nâr.

 • Besmelenin Faziletleri

  Yine bir hadisi şerifte: Besmele-i şerif ile başlanmayan her
  meşru iş kesik (Bereketsiz) tir. diye buyurmuşlardır.
  Besmele-i şerifin fazileti hakkında Allâme Zuruk rahmetullahi
  aleyh hazretleri ”Mukaddime” isimli eserinde şöyle der:
  Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmadan 500 sene evvel
  alnında Bismillâhirrahmânirrahîm yazılmıştı. Adem a.s. e ilk olarak
  Besmele-i şerif nazil olunca, ”Besmele-i okumaya devam ettikleri
  sürece zürriyetim azabtan emin olurlar” dedi. Hazreti Adem
  Besmele-i şerifi çok okuduğu için Allah c.c onun tevbesini kabul
  edip günahlarını affetti. Hazreti Adem a.s. den sonra Besmele
  kaldırıldı ve Hazreti Nuh a.s. a indirildi.
  Hazreti Nuh Aleyhisselam gemide Besmele-i çok okuyup,
  Cudi’ye yerleşti. Nuh a.s. tan sonra Besmele kaldırıldı ve İbrahim
  Aleyhisselam’a indirildi.
  Memrud onu ateşe atmak üzere mancınığa koyunca, İbrahim
  Aleyhisselam Besmele’yi okudu; Allah Teala ateşi ona soğuk ve
  selamet kıldı. Sonra tekrar kaldırıldı ve Musa a.s. ya indirildi.
  Musa a.s. Hazreti Musa Fravunu ve sihirbazları Besmele ile
  kahretti. Asası üzerinde İbranice Besmele şerif yazılı idi. Musa a.s
  Besmele ile denizi yarıp, Fravun ve ordusunu kahretti. Sonra
  Besmele tekrar kaldırıldı ve Süleyman a.s. indirildi.
  Süleyman Aleyhisselam’a Besmele-i şerif indirilince, melekler
  ona: ”Ey Süleyman! Bugün mülkün tamamlandı” dediler. Hazreti
  Süleyman’a Besmeleyi inzal buyurunca Allah Teala ”Ümmetine
  duyur ki, kim Allah’ın emanını duymak isterse Süleyman’ın yanına
  gelsinler” diye nida etti. Hepsi geldikleri zaman Hazreti Süleyman,
  Hazreti İbrahim’in minberine çıkarak eman (Emniyet) Ayetini
  okudu. Bismillâhirrahmânirrahîm. Bunu duyan herkes ferahladı.
  ”Biz şehadet ederiz ki, sen Allah’ın Rasulüsün” dediler.
  Süleyman a.s. Besmele-i şerif ile Cinleri, İnsanları ve Kuşları
  kendine itaat ettirdi. Üzerine okumuş olduğu herşey ona itaat
  ederdi. Süleyman a.s. Besmele ile diğer milletlere galip geldi. Allah
  Teala hazretleri Süleyman a.s. ın mülkünü Besmele-i şerif ile
  ayakta tutmuştur. Süleyman a.s. mührü üzerinde Besmele-i şerif
  yazılı idi. Besmele hazreti Süleyman a.s. dan kaldırılıp, Hazreti İsa
  a.s. ya indirildi.
  Hazreti İsa a.s. ve havariler Besmele ile ferahladılar. Allah
  Teala: ”Ya İsa biliyormusun? Sana hangi Ayet indirildi. Bismillâhir
  rahmânirrahîm emân (emniyet) Ayetidir. Her halinde onu çok oku.
  Okumanın ve namazının başı Besmele olsun. Kim onu namazdan
  ve okumadan evvel söylemeye devam ederse, kabirde Münker ve
  Nekir onu korkutmaz, ölümü kolay olur, kabir onu sıkmaz.
  Rahmetime kavuşur ve kabri nurlanır. Kabirden onu vücudu ve
  yüzü beyaz olarak haşrederim. Mizanı ağır gelir. Sırat üzerinde
  onun nurunu tamamlarım. Böylece Cennete girer. Saadete ve
  mağfirete kavuştun diye kendisine nida olunur” Hazreti İsa
  Aleyhisselam: ”Bu yalnız banamı mahsustur,Ya Rabbi?” diye
  sordu. Allah Teala: ”Sana ve sana tabi olanlara, senden sonra
  Ahmed (a.s.) e ve ümmetine mahsustur” diye buyurdu.
  Hazreti İsa Aleyhisselam’ın lisanı üzerinde Besmele yazılı idi.
  Sabi olduğu halde beşikte Besmele’nin kerametiyle konuştu.
  Mevla’ya hitap ederek Besmele’nin kerametiyle ölüleri diriltti.
  Dilsizlerin dilini Besmele ile çözdü. Bars ve sair illetlere Besmele
  nin kerameti ile deva kıldı. Daha sonra Hazreti İsa a.s. dan
  kaldırılıp, Peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. indirildi.
  Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) Besmele-i
  çok zikrettiği için, Peygamber efendimiz yüce bir fütuh oldu.
  Allah c.c. yemin ederek dediki: Bir mü’min Besmele-i şerifi her
  hangi bir şey üzerine okursa o bereketlenir. Ümmeti Muhammed
  den bir kimse herhangi bir dilek için okursa, dilemiş olduğu
  şey her ne ise yerine gelir.

 • Dilekler için okunacak dualar

  Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11)
  defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu
  mübarak Salavati şerifi:

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî
  ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

  786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam
  eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.Okurken temmiz (mümkünse beyaz) elbise giyinin ve kıbleye karşı oturun

  Gelen Aramalar:

  • dilek için okunacak dualar
Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı