• Dua İle Sevdiğini Nasıl Aşık Edersin

  Sevdiği kişinin kendisine aşık olmasını isteyen biriyseniz inanın yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hayali kuran dünyanın yarısıyla aynı kaderi paylaşmanızın yanı sıra siz bu hayale kavuşmak için bir adım atmış bulunuyorsunuz. Çünkü dualar kalplere etki eden birer tılsım niteliğindedir. Sevdiğinizin kalbi kilitliyse sizin dilinizden dökülen dualarda anahtardır. Örnek olarak aşağıdaki duayı deneyebilirsiniz.
  Matlubun uykusunu muhabbetle bağlamak istersen pazar günü güneş doğarken bir kağıda fatiha suresini yazar ve altına şu teklifi yazar kağıdı rüzgara esen bir yere asarsın.
  YAZILACAK TEKLİF:
  ءقدت نوم فلن ابن فان ءلى محبت و ءشق فلن بنث فلن بحر م ة ا اسر ة ا افا تح ة

 • Eski Sevgiliyi Geri İsteyenler İçin Sağlam Dualar

  Sevdiğiniz kişinin sizi herşeyden çok sevip değer vermesi için elinizden ne geliyorsa yaptınız ve olmadıysa aşağıdaki dua ile sevdiğinizi kendinize sırılsıklam aşık edebilirsiniz. Bazı dualar kalplere nüfus eden birer tılsımdır ve niyetine okuduğunuz kişilerin kalbini size doğrultur.
  1:niyet edilecek
  2:hacet namazı kılınacak 2 rekat
  3:bakara suresi 186.ayet okunacak 7 kere
  4:bakara suresi 271.ayet okunacak 7 kere
  5:ayetel kürsi okunacak 7 kere
  6:fatiha nas felak ve ihlas sureleri 1 kere
  7:sadaka verilecek

 • Sevdiği Kişiyi Kendine Aşık Etmek İsteyenler İçin

  Her insan isterki sevdiği kişi onu sevsin ona değer versin. Sadık kalsın ve üzmesin. Siz bunu sevdiğiniz kişiye yapabilirken sevdiğiniz kişinin size bunu çok görmesi size üzsede bu durumu düzeltmek için bir çok yol var. Bunlardan birtaneside aşağıda yazacağımız dua. Bazı dualar sevdiğinizin kalbini size açan bir kilittir. Bu dua ile sevdiğinizden beklediğiniz sevgiyi görebilirsiniz.

  yaa men telecemel muteke birine bili caami ezimetihi sellim selim 3 defa okununur.

  Gelen Aramalar:

  • ya men telecemel
  • yaa men telecemel muteke birine bili caami ezimetihi sellim selim
  • yaa men telecemel
  • ya men telecemel muteke
  • sevgılım barısmak ıcın kuvvetlı dua
 • Birinin kalbine girmek için dua

  Bismiilâhirrahmânirrahim Lev enzelnâ hâzel Kur’âne alâ cebelin leraeytehü hâşian mütesaddian minhaşyetillâh. Ve tilket emsâiü nadribühâ linnâsi ieaüehüm yetefekkerün. Hüvallâ-hüllezi lâ ilâhe illâ hü. Alimülğaybi veşşâdeh. Hüver-Rahmânür-Rahiym.

  Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâhü. Elmelikül-Kuddusus selâmül-Müminül-Müheyminül-Azizül-Cebbârul-Mü-tekebbir. Sübhânellâhi amma yüşrikun. Hüvallâhül-Hâlikul-Bariül-Müsavviru lehül-Esmâül-Hüsna, Yü-sebbihu lehu mâ fissemâvâti vel’ard, vehüvel azizül-Hâkıym. (Sadakallâhü’l aziym.)

  (Sübhâne Rabike Rabil-ızzeti ammâ yesıfun. Ve selâ-mün alel murselin. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-âlemin el-fati-ha.)

  Bir salevât-i şerife getirilip sonra da “Fâtiha” okunur. Eller yüzlere sürülür.

  Gelen Aramalar:

  • sevdiğinin kalbine girmek için dua
  • birinin kalbine girmek için
 • Kendini Sevdirmek için dua

  Bu aşr-i şerif yatsı namazından sonra okunur. Bismlllâhirrahmanirrahim Amenerresulü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihi ve’l müminun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kü-tübihi ve rusulihi. Lâ nüferriku beyne ehadin min ru-sulihi. Ve kalu semi’na ve ata’na gufrâneke rabbenâ ve Heykel masir. Lâ yükellifullâhü netsen illâ vus’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbenâ lâ tüahiznâ in nesinâ ev ahta’na. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alePlezine min Kablinâ. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fû anna. Vağfir lenâ verhamnâ ente Mev-lâna fensurnâ alel’kavmin kâfirin.

 • Sevgilimi kendime nasıl aşık edebilirim

  Herhangi birini kendine bağlamak kendine çok aşık etmek için okunacak bu dua uygulaması ile nerde olursanız olun sevgiliniz devamlı aklında olucaksınız ve onun sizi düşünmesini sağlayacaktır.

  Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li,
  der se Cenabı Hakk, ilgi beklediği kimsenin gönlünü o kimseye yöneltir, şefkat ve merhametini genişletir.

 • Sevgilimle Barışma Duası

  Sevgiliniz ile aranız kötü olması durumunda çok uzaklarda olmasına rağmen sevgiliniz ile barışmak için yapılcak dua ve vefk uygulamaları vardır.Dua oldukça etkilidir.

  “Ve evfü bi ahdillahi iza ahedtüm. Ve la tenkudu’l-eymâne ba’de tevkîdiha. Ve kad cealtümullahe aleyküm kefîla. Sallallahu alâ seyyidine Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem.”

  “Fil sûresi” (Elem tere keyfe…) tamamen ve şu şekil beş parça kağıda yazılır ve katlanarak üzeri birşey ile kaplanır, sonra her bir evin bir köşesine biri de ortasına gömülür.

  sevgiliyile-barisma

 • Yalana karşı okunacak dua

  Yalan söyleyen bir kişiye göre alınma gereken önlemler arasında yapılacak dua uygulamalarıdır.

  “Bismillahir-Rahmani”r-Rahîm. Kul hüva’l-lahu ehad. Allahu’s-Samed. Lem yelid velem yûled. Ve lem yekûn lehü küfüven ehad.” Bunun adetleri toplamı 1002’dir.

  Gelen Aramalar:

  • yalan söyleyene karşı okunacak dua
  • yalana karşı okunacak dua
  • huzuru bozan yalana karsi allah duasi
  • yalan soyleyen kisiye okunacak dua
  • yalancılara karşı okunacak dua
 • kocanın küfür etmemesi için dua

  Kötü Huylu kocanın küfür etmemesi için okuncak dua uygulamasıdır.Dua okurken kişinin adı ve annesinin adı orta kelimlerde söylenerek yapılcak olan bir vefk çalışması son derece etkilidir.

   

  Allâhûmme Ya Hannanû Ya Mennanû Ya Deyyanû Ya Sübhanû Ya Sültanû Ya Fet-tahû, B is m i İla h i Allahû Latifün bi ibadihi Maşa Allahû lâ Kuvvete illa Billahi.

  Gelen Aramalar:

  • küfür eden kocaya okunacak dua
  • eşimin küfür etmemesi için dua
  • kocanın küfür etmemesi için dua
  • küfür etmemek için dua
  • küfür eden koca için okunacak dua
  • küfür eden kocaya dua
  • kocanın küfür etmeme
 • Kadının Kocasına Bağlanması için dua

  Kocanızın nerde olursa olsun devamlı olarak sizi düşünmesi rüyalarında sizi görmesi için okuncak dua uygulamasıdır.Hayat şartları evli çiftler arasından çoğu zaman şüpe ve bir takım olumsuzlukar getirebilir.

  “Ve redele’llahıIlezîne keferû biğayzihim lem yenalü hay hayren…” ayet sonuna kadar. “Hate-me’llahu alâ kulûbihim ve ala sem’ihlm ve alâ ebsârihim ğışavetün ve lehüm azabAün azîm” Ve izâ azleme aleyhim kamhu velev şaellahu le zehebe bisem’ihim ve ebsârihim inne’l-lâhe alâ külli şey’in kadîr” “Ve lema berezü li câlûte ve çünadihi…. Velakinne’llahe zü fadlin ale’l-âlemîn” kavline kadar. “Ve lâ havle velâ kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azîm.”

  Gelen Aramalar:

  • kadını kocasına bağlayan dua
  • kadının kocasını sevmesi için dua
  • kadin kocasina nasil baglanir
  • kocasını sevmeyen kadın için dua
  • bir kadın kocasına nasıl bağlanır
Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı