• Çapkın Sevgiliyi Kendine Aşık Etme Duası

  Sevdiğinizin size aşık olmasını istiyorsanız ama o çevresindeki diğer kızlardan hiç vazgeçemiyorsanız aşağıdaki duayı okuyunuz.Sevdiğinin sana aşık olmuş bir şekilde gelmesi için aşağıdaki duaya 41 gün devam edilir. bu 41 gün içinde riyazete çekilirsin haram ve günah olan herşeyden uzak durursun.

  yasin suresini gecede 7 kez okursun. her okumada mubin e kadar gelir dileğini yeniler ve en baştan başlarsın. ikinvi okumada ilk mübinin atlar ikinci mübinde dileğini söylersin ve en başa dönersin. sonra üçüncü mübin de dileğini söyler ve yeniden en baştan okumaya başlarsın. bunu gecede 7 kez her hece yaparsın. çok etkili ve kuvvetlidir. ayrıca denenmiştir.

 • Sevdiğinizin Sizden Kopamaması İçin Dualar

  Sevdiğiniz sizi bıraktıysa ve sizde onun hayatında vazgeçilmez olmak istiyorsanız aşağıdaki duayı okuyarak bu dileğinize kavuşabilirsiniz.Sevdiğiniz kişi kendinize aşık etmek ve daha kuvvetli bir şekilde aşk celbi ile bağlamak için okunacak dua uygulamaları vardır.40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.) Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işarettir, uygulamaya devam ediniz.

  “Eşhedü en lâ ilâhe illallâhû vahdehû lâ şerîke le-hû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve Resû-lühû ve kelimâtuhû elkaha ilâ Meryeme ve ruhen minhu ve’l-cennetü ve’n-nârü hakkun.”

  “Allâhümme yâ veliyye’l-islâmi ve ehlihi mekkinâ bi’l-İslâmi hattâ telkâke bihi.”

  Gelen Aramalar:

  • Sevgi duası Efizli
 • Ayrıldığın Kocan İle Tekrar Barışma Duası

  Evlilikler başlar güzellikle devam edebilir, sorunlarla devam edebilir ve birde evlilikler bitebilir. Kimse ayrılmak için evlenmez zaten kimse boşanmayı düşünerek evlenmez ama hayatın insanlara ne sunacağı belli olmaz. Araya girenler maddi manevi problemler derken eşler birbirinden soğur ve ayrılıklar meydana gelir. Aşağıdaki dua ile ayrıldığınız ve barışmak istediğiniz eşinize kavuşabilirsiniz.
  ”Ya vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahiruh”
  Bu duayı sevdiğinizi düşünüp ve niyet ederek 45 cuma vakti okumalısınız.

 • Eski Sevgiliyle Barışmak İçin En Etkili Dualar

  Eğer eski sevgili hala unutulmamışsa ve hala çok seviliyorsa fakat beraber olmak için hiçbir şans kalmadıysa aşağıdaki dua ile sevdiğinizi kendinize tekrar aşık edebilirsiniz. Bazı duaların kalplere etki eden kuvvetli bir yanı vardır. Sevdiğinizin kalbi size kilitliyse aşağıdaki dua o kilidi açan bir duadır.
  “Et-tahiyyâtü lillâhi ve’ssalavâtü vettayyibâtü. Es-selâmü’aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve ‘alâ ibâdillahissâli-hın. Eşhedü en iâ ilahe illallah ve eşhedü eme Mu-hammeden ‘abduhû ve rasûlüh.”

  Gelen Aramalar:

  • ayrılan sevgiliyle barışma duası
  • sevgiliyle barisma duasi
 • Sevilen Kişininde Sizi Sevmesi İçin Dua

  İnsan sevdiği kişi ile yakın olmak ister sevilmek değer görmek ister. Ama çoğunlukla değer verdiğimiz kişiler bize değer vermez. Belki başlarda durum farklıdır ama tanıdıkça merak ortadan kayboldukça sevdiğiniz kişi sizden uzaklaşabilir. Üzücü bir durum ama aşağıdaki dua ile sevdiğinizden beklediğiniz ilgiyi kazanıp onu kendinize aşık edebilirsiniz.

  Sevdiğiniz kişi ile hiçbir muhabbetiniz kalmadıysa yada aramalarınıza ve mesajlarınıza cevap vermiyorsa aşağıdaki dua ile onu tekrardan kendinize ısındırıp sizi aramasını sağlayabilirsiniz.
  Uruben Etrâbâ günde 33 defa okuduktan sonra ya vedud esmasını 1000 defa çekmelisiniz. Buna sevgiliniz arayana kadar devam edin.

  Gelen Aramalar:

  • uruben etrâbâ
  • uruben etraba duası
  • uruben etraba ne demek
  • uruben etraben fazileti
  • uruben etraben anlamı
  • uruben etraba ya vedud
  • uruben etraba fazileti
  • uruben etraben nedir
  • Ureban eyraba
 • Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur

  Bir büyüyü yapmak zordur fakat bozmak daha zordur. Bir büyüden kurtulmak istiyorsanız aşağıdaki uygulamayı deneyiniz.

  Bir kova suya fındık büyüklüğünde üç adet tuz parçası koyduktan sonra üzerine altmış altı defa Mezcelin Bezcelin isimlerini okur ve sihirli olan kimse bu su ile gusül abdesti alırsa sihri Allah Teâlâ’mn izniyle çözülür.

 • Sevdiğinden İlgi Görmek İçin Dua

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  Elhamdülillâhi rabbi’l âlemin. Ve’l akıbetü lilmüttekîn. Velâ udvâne illâ ale’z-zâlimîn. Ve sallallâhü alâ seyyidina muhammedin nebiyye’l ümmîyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ec-ma’îne ve selleme teslîman kesîrâ.

  Rahman ve Rahim olan Allah adı ile hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a. Güzel sonuçlar müttakilere, düşmanlık ise ancak zalimlerin üzerine olsun. Salât ve selâm da ümmî olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e, ehli beytine, ashabına ve ona tabi olanların üzerine olsun.

  Berhetiyye olarak bilinen bu çelil isimlerin bir çok özellikleri ve latif sırlan vardır. Alimler Berhetiyye’yi en büyük ahid, yüce anlaşma, gizlenmiş sır, gizli hazine ve altın yapan madde diye isimlendirip yad etmişlerdir.

  Süleyman ibni Davud (a.s.)’un veziri olan Asaf ibni Ber-hiya ve Hakim Kalfetiryus’un Berhetiyye’den istifade ettikleri gibi, nice âlimlerle, arifler gizli sırlarla dolu, paha biçilmez bu hâzineyi kullanmışlardır.Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere cinler, ifritler, maridler ve şeytanlar baş kaldırıp karşı koyamazlar.

  Bu Kasem’e sahip olan kişi her türlü hayır veya şer amellerinde (melek çağırma, yardımcıyı davet etmek, getirtmek, göndermek, saralıyı iyi etmek, kahretme, bir şeyi gizlemek veya açığa çıkartmak vb. gibi) başarıya ulaşır.

  Bu Kasem’in sırrına ulaşan kişinin diğer Kasem ve Azimetlere ihtiyacı kalmaz. Berhetiyye ye ait bilgisi olmayan kişinin de ilmi eksiktir. Çünkü Berhetiyye ruhanî ilimlerin başı ve temelidir.

  Bir davet yapacağın zaman elbiseni ve bedenini temizleyip, abdestli olarak temiz bir mekânda, herhangi bir vakitte olduğun yeri güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, iyi bir bakıcının eline ayna veya içinde saf su dolu cam bir kâse ver. Bir metre kadar beyaz bir bezle bakan kişinin başını gözlerine kadar ört. Davete başlarken hangi huddamı, ruhani kralı veya iki taifeyi birden, hangisini davet etmiş isen senin davetine icabet ederler. Bakan kişi davet edileni görür, sen de istediğini sorar ve cevabım alırsın. Ruhani varlıkları tesiri altına alır ve onlara karşı sözün geçerli olur. Allah Teâlâ Hazretleri hepimizi kendisinden bir ruh ile kuvvetlendirsin.

  Berhetiyye 28 isim olup, hece harflerinin ve kamer menzillerinin burçlarının adedincedir. Her ismin bir harfi ve menzili vardır.

  Gelen Aramalar:

  • ilgi görmek için dua
 • Eşinle Muhabbeti Açmak İçin Dua

  Hutîrin ismi bir elma üzerine yedi defa okuduktan sonra bu elmayı matlubuna yedirirsen, kalbinden sana karşı büyük bir muhabbet meydana gelir, senin her istediğini yapmaya çalışır.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı