• Hoşlandığım Kişi Tarafından Sevilmek İçin Büyü

  Herhangi bir sevdiğiniz kişiye kendizi sevdirmek için dua okuyabilirsiniz.Bu dua oldukça etkilidir. Oda Sİzi sevecek düşünecek aşık olacaktır.
  Aşağadaki vefk tılsımı ile sevgiliniz nerde olursa olsun sizi sevicek ve aşık olucaktır. Ya da hoşlandığınız kişide sizi düşünecek size duygular beslemeye başlayacaktır.
  “Mübdi” ismine gelince; bunun yüce hikmetleri, belagatı ve anlamları vardır. Bazı alimler der ki: “Her kim bu ism-i şerîf’i çokça zikrederse Allah ona sanatların hikmetini öğretir ve hikmetle konuşturur. Onun lisanına zahidlerin mana pınarlarını akıtır.” İyi bil ki Arap belğatım öğrenenler için bedii manaları vardır. Dörtlü vefki şöyledir.

  kendınısevdırme

  Latif” ismi Cebrail’in (A.S.) zikirlerinden olup kadri yüce bir isimdir. Bu ismin özelliklerinden biri de hz. Meryem’e ruh bu isimle üflenmiştir. Her kim bu ismi çokça zikrederse hareket ve seke-natında kendisine bir çok şey lütfedilir. Allah o kimsenin rızık kapısını genişletir. Dikkat edilirse bu ismin adedi (129) tekabül eden “Mu’ti” ismine denk düşüyor. Bu ismi (Latif) zikreden herkesçe sevilen biri olur. Bu ismin harflerinin ilk başına sevdiğiniz bir insanın adını yazın adedi 176′dır. Vefk sureti ise şekildeki gibidir.

 • Kocam İle Aramızdaki Huzursuzluklar İçin İyi Geçinmemiz İçin Büyü

  Kocası ile araları devamlı kötü olan ve kavgalı olan bir türlü geçinemeyen hep ayrılığın eşiğinde olan huzursuz evlilikler için kişiler tarafından uygulanan dua ve vefk uyulaması oldukça etkilidir.

  Yusuf’un Züleyha’yı sevdigi gibi kocasını sever.
  Ve kale nisvetün fil-medinetim Raetülazizi türavidü fetaha an nefsihi kad şekaeha hubben
  Allahümme a’şik fülan ibni fülaneh,kema a’şakte imraetül Aziz ala Yüsuf bin Yakup
  Fe-inneke kadirün ala zalike
  Ve zalike alellahi yesir

  askduası

  On kere Allahu elber, on kere besmele, on kere de ferdün hayyun kayyum hakem adlün kuddusun esmaları zikredilir. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. Buhuru haşeb-i işrak’tır, ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır.

 • Sevgilimin Beni Kıskanması Ve Özlemesi İçin Büyü

  Sevdiğiniz kişi sizden çok uzaklarda ise ve devamlı olarak kavga ediyorsanız aranızı bozmak isteyen kişiler var ise bu dua uygulaması ile sevdiğiniz kişi nerde olursa olsun devamlı olarak sizi özler kıskanır ve sizi düşünür sürekli arar sorar sizden başkasını düşünmez gözü görmez.

  “Bismillahi’rrahmani’rrahîm. Allahümme innî hasartu ve hasetü bevle sâriku metâe fülan ibni fülâne bi hürmeti hazihi’l-esmâi… allahümme innî es’elüke ya ze’l-izzi ya ze’l-Celali ve’Mkrâmi en tühassıre bevle sariku metai fülan ibni fülâne bi hürmeti hazihi’l-esmai’l-azîmeti Ya Azîm.”

  Gelen Aramalar:

  • özlemesi için dua
  • sevdiğinin seni özlemesi için dua
  • sevgilimin beni özlemesi için dua
  • sevdiğimin beni kıskanması için dua
  • özlemesi için esma
  • kıskanma duası
  • Beni kiskanmasi icin buyu
  • sevdigim beni ozlemesi icin dua
  • sevgilim beni kıskansın duası
  • sevgilinin seni kiskanmasi icin dua
 • Sevdiğimin Beni Düşünmesi Ve Sürekli Araması İçin Büyü

  Eski sevgiliniz veya şuanki sevgiliniz ya da hoşlandığınız aşık olduğunuz biri nerde olursa olsun size ne kadar uzakta olursa olsun sizi arayıp sizi düşünmesini sağlamak için bugün sizler ile paylaşıcağımız duayı adım adım uygulayabilirsiniz.Bu dua halk arasında hemen arasın duası olarakta geçer.

  Bu duayı Uzun süre özellikle arabi ayının ilk iki cuma günü mutlaka okumanız gereklidir. Bu dua’nın etkisi ilk olarak şöyle görürsünüz.Sevdiğiniz kişinin bilinç altına girerek sevgiliniz geceleri sık sık sizi rüyanızda aşk celbi ile görür ve size karşı özlemi artarak sizin ile tekrar iletişime geçmek isteyecektir. Sürekli arayacak sizi düşünecek ve aşkla bağlanacaktır.

  Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî*
  Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh*
  Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “Sevgilinin Adı ” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb* Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn*
  Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah*

 • Ayrılan Sevgilimin Pişman Olması İçin Büyü

  Sizi terketmiş sevgilinizi hala delicesine seviyor ve sürekli onu düşünüp üzüntü yaşıyorsanız bir de bırakıp gitmesini kaldıramıyorsanız eğer yapmanız gereken:
  “Bismillahir-rahmanir’-Rahîm. Ve ezzin fi’n-nâzi bi’l-hacci ye’tûke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tine min külli feccin amîk”
  4 gün 903 kere vird eden dilediği kişiyi ayağına getirir ve selamet bulur. Kİşi Gittiğine pişman olur af dileyerek geri gelir.

 • Kocamın Beni İlk Gün Gibi Sevmesi Ve Aşık olması İçin Büyü

  Kocanızın size ve evine çok bağlı kalması devamlı olarak sizi düşünüp sayması ve köpek gibi aşık olması için okuncak çeşitli dua ve vefk uygulamları vardır.Bu dualar ile kocanız ile aranızdaki muhabbet artar kocanız nerde olursa olsun sizi düşünür özellikle rüyalarında devamlı sizi arzular. İlk günkü gibi size aşk duyar gözü sizden başkasını görmez sabırsızlıkla evine gelmeyi amaçlar.

  “Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.
  İnnallahu yümsi-kü’s-Semâvâti ve’l-arzi en tezûla vele im zâleta in emsekehüma men ehadün min ba’dihi. İnnallahe kâne halîmen Gafûra. Kâlû ya zelkarneyni inne ye’cûce ve me’-cûce müfsidûne fi’l-arzi. Fema’sta

 • Sevgilimin Benden Ayrılmaması İçin Büyü

  Sevdiğin kişiyi kaybetmek en büyük korkunuz haline geldiğinde siz aşık olmuşsunuz demektir. Eğer o kişi sizi aynı hislerle sevmiyorsa o zaman sorun var. Senden ayrı kalmasını istemediğin sevgilinin seni tamda ona ihtiyacının olduğu zamanda seni terk ettiyse ve sen o günden bu güne kadar hergün bir kez daha ölüp tekrar dirildiysen, aldığın nefes bile sana işkence gibi geldiğinde, şuan tamda çarenin üstünde duruyosunuz demektir. Çünkü biz ilişkilerdeki bu tarz sorunlara çareler veriyoruz. Sevgilinizin ayrılmaması için ya da giden sevgiliyi geri getirme gibi işlemler için Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 • Uzakta ki Sevgilimi Yanıma Getirmek İçin Büyü

  Bütün dualar, Allah’ın dergahına yükselebilmek için abdest ve namaz kanatlarına ihtiyaç duyar. Gerçi abdest alıp namaz kılmak, uzaktaki sevgiliyi geri getirme duası için şart değil; ancak bu duayı da abdest ve namaz ile süslemek, duanın kabulü için daha etkili olacaktır.

  Peki ya sonra?

  Sonra, euzu besmele çekip 1 defa Fatiha Suresi, 3 defa İhlas Suresi ve 3 defa da Asr Suresi okuyarak şöyle dua etmelisin:

  “Allah’ım, sen Asr Suresi’nde insanlar ziyandadır; ancak birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler değil, diyorsun. Ben sırf senin hatırın için insanlara hakkı ve sabrı salık vermeye gayret gösteriyorum. Bu gayretimin hatırı için bana sevdiğimi yeniden nasip et.

  Allah’ım, İhlas Suresi, senin kainatın tek yaratıcısı olduğunu ve senin dışında herhangi bir ilâh olmadığını, olamayacağını ifade ediyor. Birliğinin hakkı için “uzaktaki sevgiliyi geri getirme duası”nı kabul et. Amin!

 • Erkeğin Ayağına Gelmesi İçin Büyü

  Sevdiğin ve ayağına gelmesini istediğin bir kimse için Cuma gecesi niyetine …kere okunur. Dua budur:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümmec’alil kurane fid dünya kariben ve fil kabri munisen ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamerrahimin.

 • Nişanlımın Geri Dönmesi İçin Büyü

  Ayrıldığınız sevgilinizin nişanlınızın yahut kocanızın geri dönmesi için. Gönlünden bir muradı, bir arzusu olan kimse bu arzusunun gerçekleşmesi için yatsı namazından sonra abdest alır. 2 veya 4 rekat namaz kılar. Allah’a hamdu senada bulunur. Hz. Peygambere salat ve selam getirir. Muradının gerçekleşmesi için Allah’a dua ve niyazda bulunur. Ancak arzusunun meşru bir arzu olması şarttır.
  Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Sübhânellâhi rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin, lâ teda’lî zenben illâ ğafertehû, ve lâ hemmen illâ ferractehû, ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı