• Başkasıyla Evlenen Sevdiğimi Döndürmek İçin Büyü

  Sevdiğiniz, sizinle olmasını istediğiniz kişinin başkasıyla olması durumunda tekrar size döndürmek ve size aşık etmek için diğerinden uzaklaşması için yapılan etkili işlemlerden biridir.
  Hatta En etkili uygulamalar arasındadır ve genel olarak olumlu sonuçlar almıştır.
  Bir de duaları vardır.
  İsterseniz bu duayı hergün okuyarak hacetinizin görülmesine vesile olabilirsiniz.
  Duası:
  Allâhümme innî es’elüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ ferdü yâ samedü yâ men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad es’elüke*
  Allâhümme bi hakkı esmâikel ızâmi ve enbiyâikel kirâmi ve evliyâikel fihâmi ve melâiketikel mukarrabîne aleyhimüs selâmü en tüsahhira lî rızkıy ve tefteha ebvabel ulûmi vel ameli ve husnel hâtimeti ves selâmete fil âhırati inneke alâ külli şey’in kadiyr bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn*
  Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî bi adedi ılmike*

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı