Eşim Bana Nasıl Bağlanır

Aşağıdaki dua ile eşinizin ismini zikrederek okuyabilir ve bilinç altına girebilirsiniz Kendinize bağlayabilirsiniz.
“Kale Mûsa ma ci’tüm bihi’s-sihre innal-lahe seyubtilah. İnna’llahe la yuslihu amele’l-müfsidhin. Liîlafi Kureyşln… Kâle Mûsa ma citüm bihi’s-sihre innallâhe se yubtiluh. İnnallahe la yuslihu amele’l-müfsidîn. Fe veka’a’l hakku ve batale mâ kânû ya’melhun. Fe ğalibû hünâlike ve’-nkalebû sâğrîn. Ve ülkiyas-seharetü sâcidîn. Kâlû âmenna bi Rabbi’l-Alemîn. Rabbi Mûsâ ve Hârun. Fe in tevellev fe kul has-biye’llahu lâ ilâhe İllahuve aleyhi tevek-keltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm. Fesey-ekfîkehümu’lla-hu ve hüve’s-semîu’l-Alîm. Ve iz yerfe’u ibrahîmu’l-kavhaide mine’l-beyti ve İsmâîl…..ente’s-Sermu’l-Alîm” kav-
line kadar “Lehu müakkibatu min beyni ye-deyhi ve min halfihi yapfezüneha min em-ri’llahi. Vallahu min verâihim muhüt bel hüve kur’ânun mecîd. Fî levhin mahfüz. Ve elki ma fî yemînike telkafa mâ sanaû innema sanaû keydü sahir velâ yüflihu’s-sâhiru haysü eta. Ve kul câe’l-hakku ve zeheka’l-bâtıl. İnne’l-bâtıle kâne zehûka. Ve bil-hakki enzelnâhu ve bil-hakki nezel. Ve kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hay-ru’l-münzilîn. Tekabbel minna ya kerîmu bi rahmetike ya erha-me,r-Rahimîn.”

Bir önceki yazımız olan Ayrıldığın Kocan İle Tekrar Barışma Duası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Leave a Reply

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı