• Kocamın Gözü Dışarda Eve Bağlamak İçin Büyü

  Kocanızın gözü artık sizi görmüyor eviyle ilgilenmiyor hatta evine uğramıyorsa onu kendinie ve evinize bağlamanız mümkün çeşitli işlemlerle kocanız hem evine hem size son derece bağlanır kopamaz. Ayrıca sizi aldatamaz gözü sizden başkasını görmez.
  Bu isteklerinin ve arzuların olması için aşağıda yer alan olan ayet-i kerimeleri yazıp üzerinde taşıyan ve fırsat buldukça okumaya devam eden kişiler muradına erer. Fayda görmek için okuma sayısı … defadır.

  Okunacak ayetler bunlardır:
  Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amîyk*
  Li yeşhedû menâfia lehüm*
  Ve kâlel melikü’tûni bihî estahlishü li nefsû fe lemmâ kellemehû kâle innekel yevme ledeynâ mekînün emîn*
  Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî*
  İnnî veccehtü vechiye lillezî fetaras semâvâti vel erda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn*
  Hel etâ alel’insâni hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkûra*
  İnnâ halaknel’insâne min nutfetin emşâcin nebtelîyhi fece’alnâhu semiy’an basîyrâ*

  Gelen Aramalar:

  • ve ezzin fin nâsi bil hacci yetuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye tîne min külli fecin amîyk *
 • Ayrılan Sevgilimin Pişman Olması İçin Büyü

  Sizi terketmiş sevgilinizi hala delicesine seviyor ve sürekli onu düşünüp üzüntü yaşıyorsanız bir de bırakıp gitmesini kaldıramıyorsanız eğer yapmanız gereken:
  “Bismillahir-rahmanir’-Rahîm. Ve ezzin fi’n-nâzi bi’l-hacci ye’tûke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tine min külli feccin amîk”
  4 gün 903 kere vird eden dilediği kişiyi ayağına getirir ve selamet bulur. Kİşi Gittiğine pişman olur af dileyerek geri gelir.

 • Sevdiğimle Kavuşmak İçin Dua

  Sevdiğiniz insanla kavuşmak için Önce 2 rekat namaz kılınır namazdan sonra 7 adet İhlas Suresi, 7 Adet Felak Suresi, 7 Adet Nas Suresi ve 7 Adet Ayet-el Kürsî okunur. Bu dualardan sonra niyet edip 7 defa aşağıdaki duayı okuyun… Sevenlerin Kavuşması İçin Dua Rabbena la tuziğ gulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhâb. “Rabbena inneke camiu’n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-mîad.”Manası:Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah verdiği sözden kesinlikle geri dönmez.

 • Eşim Bana Nasıl Bağlanır

  Aşağıdaki dua ile eşinizin ismini zikrederek okuyabilir ve bilinç altına girebilirsiniz Kendinize bağlayabilirsiniz.
  “Kale Mûsa ma ci’tüm bihi’s-sihre innal-lahe seyubtilah. İnna’llahe la yuslihu amele’l-müfsidhin. Liîlafi Kureyşln… Kâle Mûsa ma citüm bihi’s-sihre innallâhe se yubtiluh. İnnallahe la yuslihu amele’l-müfsidîn. Fe veka’a’l hakku ve batale mâ kânû ya’melhun. Fe ğalibû hünâlike ve’-nkalebû sâğrîn. Ve ülkiyas-seharetü sâcidîn. Kâlû âmenna bi Rabbi’l-Alemîn. Rabbi Mûsâ ve Hârun. Fe in tevellev fe kul has-biye’llahu lâ ilâhe İllahuve aleyhi tevek-keltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm. Fesey-ekfîkehümu’lla-hu ve hüve’s-semîu’l-Alîm. Ve iz yerfe’u ibrahîmu’l-kavhaide mine’l-beyti ve İsmâîl…..ente’s-Sermu’l-Alîm” kav-
  line kadar “Lehu müakkibatu min beyni ye-deyhi ve min halfihi yapfezüneha min em-ri’llahi. Vallahu min verâihim muhüt bel hüve kur’ânun mecîd. Fî levhin mahfüz. Ve elki ma fî yemînike telkafa mâ sanaû innema sanaû keydü sahir velâ yüflihu’s-sâhiru haysü eta. Ve kul câe’l-hakku ve zeheka’l-bâtıl. İnne’l-bâtıle kâne zehûka. Ve bil-hakki enzelnâhu ve bil-hakki nezel. Ve kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hay-ru’l-münzilîn. Tekabbel minna ya kerîmu bi rahmetike ya erha-me,r-Rahimîn.”

 • Sevdiğim Kadını Kendime Bağlamak İçin Dua

  Erkek, sevdiği kadının iç çamaşırlarından küçük bir parça kesip alır. Gizli yapılan bu iş kadının sezmeyeceği nitelikte, alman parça da gözüne batmayacak büyüklükte olur. Cinci, giysi parçasını erkeğin başı çevresinde yedi kez döndürür, her döndürüşte kadının, erkeğin adlarını söyler «yâ kaadir» diyerek yere üfler. Sonra üç mum alıp bir üçgen oluşturacak biçimde ayrı ayrı yere koyar, erkeği mumlar arasına oturtup mumlan kadının, erkeğin adlarını söyleyerek yakar.
  Kur’anın «El-Ra’d» suresini okuyup erkeğin dileğinin yerine getirilmesi için Tanrıya yakarır, kadının giysisinden alman yamaya üfler. Sonra mumlan «ya hay» diyerek bir bir söndürür.Kadının kullandığı çeşmeden alınan bir bardak su ile yamayı yıkar, ocakta kurutup üçe katlar.
  Her katlayışta, gene erkekle kadının adlarını, bu işlemin neden yapüdığmı söyler. Bir İcâğıdm üzerine kadının adının ilk harfini kırk, erkeğinkini yedi kez yazar. Harflerden alt alta lurk bir «sin», üç «mim», bir «elif» yazar. Yamayı bu kâğıda sarar, «meded ya cin» deyip kâğıdı yedi kat muşambaya, muşambayı üç kat yeşil beze sanp kırk bir dikişle diker. Her dikiş vuruşta kadının, erkeğin adlarım söyler. Erkek bir cuma gecesi, yatsıdan sonra, bu muskayı kadının evinin kapısının eşiği altına gizler. Kadın, bu muskanın üzerinden yedi kez geçtikten sonra, kendisini seven erkeği, geceleyin, kocasından ayıramazmış. Erkek, sevdiği kadına uzaktan görünüp, kaş göz eder* Yedi gün sonra da Kadın ona bağlanır.

 • Sevdiğimin Bağlanması İçin Dua

  Sevdiğinizin size çok bağlı kalması devamlı olarak sizi düşünüp sayması ve delicesine aşık olması için okuncak çeşitli dua ve vefk uygulamları vardır.Bu dualar ile sevdiğiniz ile aranızdaki muhabbet artar nerde olursa olsun sizi düşünür özellikle rüyalarında devamlı sizi arzular.

  “Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.
  İnnallahu yümsi-kü’s-Semâvâti ve’l-arzi en tezûla vele im zâleta in emsekehüma men ehadün min ba’dihi. İnnallahe kâne halîmen Gafûra. Kâlû ya zelkarneyni inne ye’cûce ve me’-cûce müfsidûne fi’l-arzi. Fema’sta

 • Eşinle Muhabbeti Açmak İçin Dua

  Hutîrin ismi bir elma üzerine yedi defa okuduktan sonra bu elmayı matlubuna yedirirsen, kalbinden sana karşı büyük bir muhabbet meydana gelir, senin her istediğini yapmaya çalışır.

 • Kocanın kadına bağlanması için dua

  Bu ism-i şerif bir kâğıt üzerine şu âyeti kerime ile birlikte yazılır:

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Fel yevme nüneccîke bi be-denike litekûne limen halfeke âyeten ve inne keslran minen-nasi an âyatina legafılûn.

  Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye, veba, taun gibi bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanları da kendisine zarar veremez.

  Gelen Aramalar:

  • esım benı aldatıyo ona ne duası okumalıyım
 • Eşim beni aldatıyor ne yapmalıyım hangi duayı okumalıyım

  Eşinizi kendinize daha çok bağlamak,gözünün sizden başka kimseyi görmemesi için devamlı okuyabileceğiniz bu tılsım ve dua uygulması ile eşiniz nerde olursa olsun bilinç altında devamlı siz olucaksınız

  Cuma günü bir kâğıt üzerine bu ismi şerifi bir defa, şu âyeti kerimeyi de beraberinde yazarak oku. Ayrıca:
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Küllema dehale aleyhâ ze-keriyya’l mihrâbe ve cede ındehâ rızkan.Rezzak ismi şerifinin vefki ile beraber

  vefk2yazıp, ud ağacı ve cavi ile buhurladıktan sonra bu vefk bir ticarethaneye asılırsa, o ticarethanenin ticareti artar, bereketi bollaşır ve çok müşterisi gelir.

  Gelen Aramalar:

  • kocam beni aldatıyor dua
  • eşim beni aldatıyor hangi duayı okumalıyım
  • kocam beni aldatıyor ne yapmalıyım
  • esim beni aldatiyor dua
  • esim baska kadinlardan hoslaniyor hangi duayi okumaliyim
  • kocam beni aldatıyor hangi dua
 • Karı Koca Geçimsizliğini Gidermek

  Karısı ile arası bozuk olan bir kimse bu ismi şerifi misk ve zaferan ile ceylan derisi üzerine yetmiş defa yazdıktan sonra başında (üzerinde) taşıyarak her gün yetmiş defa bu ismi okursa, kadın şiddetli bir muhabbetle kocasına döner ve bir daha da asilik yapmaz.

   

   

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı