• Başkasıyla Evlenen Sevdiğimi Döndürmek İçin Büyü

  Sevdiğiniz, sizinle olmasını istediğiniz kişinin başkasıyla olması durumunda tekrar size döndürmek ve size aşık etmek için diğerinden uzaklaşması için yapılan etkili işlemlerden biridir.
  Hatta En etkili uygulamalar arasındadır ve genel olarak olumlu sonuçlar almıştır.
  Bir de duaları vardır.
  İsterseniz bu duayı hergün okuyarak hacetinizin görülmesine vesile olabilirsiniz.
  Duası:
  Allâhümme innî es’elüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ ferdü yâ samedü yâ men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad es’elüke*
  Allâhümme bi hakkı esmâikel ızâmi ve enbiyâikel kirâmi ve evliyâikel fihâmi ve melâiketikel mukarrabîne aleyhimüs selâmü en tüsahhira lî rızkıy ve tefteha ebvabel ulûmi vel ameli ve husnel hâtimeti ves selâmete fil âhırati inneke alâ külli şey’in kadiyr bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn*
  Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî bi adedi ılmike*

 • Kocamı Sevgilisinden Ayırmak İçin Büyü

  Eşinizi ele geçirmiş kimse varsa büyüyle yahut kendi çabasıyla. büyüyse bozulur yahut değilse ayırma işlemi yapılır. Kocanız tekrar size döner sizi sever gözü başkasına bakmaz.
  Aiılenize zararı olan çirkef bir insanı bulunduğu yerden uzaklaştırmak amacıyla zararını önlemek isterseniz herhangi bir gök ayının etkisinde bir saatte. üzerine …. defa Yâ Kahhâr ismini okuyup nefes ettikten sonra soğan, sarımsak kabuğu ile tütsüledikten sonra o zalim kimsenin bulunduğu yerde, rüzgar vuran yüksek bir ağacın dalına as. Kısa zamanda beklenilen sonuca ulaşması ihtimali oldukça yüksektir.

 • Sevgilimin Ailesi Evlenmemizi İstemiyor Evlenmemiz İçin Büyü

  Sevdiğiniz kişiyle evlenmek isteyipte hep bir engel çıkıyorsa ve ya bu durumu onaylamayan birileri varsa evlilik celbi/vefk i gibi işlemlerle olumsuzlukları ortadan kaldırabilriz. Amaç kişiler arasında engel olanları ve olacakları ikna etmek aynı zamanda karsı tarafı evliliğe çekmek için yapılır.

  (Cuma günü yapılacaktır)
  21 gün boyunca her gün 1 bardak suya 101 defa, ‘’Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba’’ okunması ve bu suyun evlenmek …
  Cuma günü 100 kere okunan istek duası
  Cuma günü sela vakti 100 kere okuyan dileğine kavuşur Allah Teala’nın izniyle. Sübhan-Allah ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe illallahu …
  Evlilik için Cuma suresi
  Helalinden hayırlı bir evlilik için Cuma suresi 18 defa okunur. Bismillahirrahmanirrahim 1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi. 2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen …

 • Sevgilim Beni Bırakıp Eski Sevgilisine Döndü Tekrar Gelmesi İçin Büyü

  Çok severken terk edildiyseniz çaresiz kaldıysanz ve üstelik sevgiliniz hayatına başkasını aldıysa üzülmeyin düzelebilecek bir problemdir ve işlemlerimiz kuvvetli işlemlerdir. Hem başkasından ayırıp hem de kşiyi kendinize aşık etmeniz mümkün. Bizimle iletişime geçebilirsiniz

 • Kocam Benden Boşanmak İstiyor Geri Getirmek İçin Büyü

  Kocanız sevgiliniz nişanlınız sizden ayrılmak istiyorsa sizi aniden bıraktıysa. Ayrılan veya herhangi bir sebepten veya sebepsiz yere terk edilen kişinin yapması gereken işlemler arasında yer alır. Gideni geri getirme konusunda etkilidir. Ayrıca .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okursa dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
  BismillâhirrahmânirrahÎym
  Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

 • Sevdiğim Erkeğin Benimle Evlenmek İstemesi İçin Büyü

  Sevdiğinizin size evlilik amacıyla yaklaşması için bunu dile getirmesi ve sizinle bir hayat kurma isteğinin olması için evlenmenize aranızda engeller varsa o engellerinde ortadan kalkması için ikna olmayan kişileri ikna etmek amacıyla uygulanabilir. Doğru şekilde uygulandığında olumlu sonuçlar alınmaktadır.
  Bu büyüde önemli olan, işlem yaptıran kişinin samimiyetidir.

  Hayırlı bir evlilik yapmak isteyenler ve kısmetin açılması için(Cuma günü yapılacaklar)
  21 gün boyunca her gün 1 bardak suya 101 defa, ‘’Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba’’ okunması ve bu suyun evlenmek için

  Cuma günü 100 kere okunan istek duası
  Cuma günü sela vakti 100 kere okuyan dileğine kavuşur Allah Teala’nın izniyle. Sübhan-Allah ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe illallahu …
  Evlilik için Cuma suresi
  Helalinden hayırlı bir evlilik için Cuma suresi 18 defa okunur. Bismillahirrahmanirrahim 1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi. 2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen

  Gelen Aramalar:

  • sevdigimin benimle evlenmesi icin dua
  • benimle evlensin büyüsü
  • sevdiğim benimle evlensin duası
 • Kocam İle Aramızdaki Huzursuzluklar İçin İyi Geçinmemiz İçin Büyü

  Kocası ile araları devamlı kötü olan ve kavgalı olan bir türlü geçinemeyen hep ayrılığın eşiğinde olan huzursuz evlilikler için kişiler tarafından uygulanan dua ve vefk uyulaması oldukça etkilidir.

  Yusuf’un Züleyha’yı sevdigi gibi kocasını sever.
  Ve kale nisvetün fil-medinetim Raetülazizi türavidü fetaha an nefsihi kad şekaeha hubben
  Allahümme a’şik fülan ibni fülaneh,kema a’şakte imraetül Aziz ala Yüsuf bin Yakup
  Fe-inneke kadirün ala zalike
  Ve zalike alellahi yesir

  askduası

  On kere Allahu elber, on kere besmele, on kere de ferdün hayyun kayyum hakem adlün kuddusun esmaları zikredilir. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. Buhuru haşeb-i işrak’tır, ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır.

 • Uzakta ki Sevgilimi Yanıma Getirmek İçin Büyü

  Bütün dualar, Allah’ın dergahına yükselebilmek için abdest ve namaz kanatlarına ihtiyaç duyar. Gerçi abdest alıp namaz kılmak, uzaktaki sevgiliyi geri getirme duası için şart değil; ancak bu duayı da abdest ve namaz ile süslemek, duanın kabulü için daha etkili olacaktır.

  Peki ya sonra?

  Sonra, euzu besmele çekip 1 defa Fatiha Suresi, 3 defa İhlas Suresi ve 3 defa da Asr Suresi okuyarak şöyle dua etmelisin:

  “Allah’ım, sen Asr Suresi’nde insanlar ziyandadır; ancak birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler değil, diyorsun. Ben sırf senin hatırın için insanlara hakkı ve sabrı salık vermeye gayret gösteriyorum. Bu gayretimin hatırı için bana sevdiğimi yeniden nasip et.

  Allah’ım, İhlas Suresi, senin kainatın tek yaratıcısı olduğunu ve senin dışında herhangi bir ilâh olmadığını, olamayacağını ifade ediyor. Birliğinin hakkı için “uzaktaki sevgiliyi geri getirme duası”nı kabul et. Amin!

 • Erkeğin Ayağına Gelmesi İçin Büyü

  Sevdiğin ve ayağına gelmesini istediğin bir kimse için Cuma gecesi niyetine …kere okunur. Dua budur:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümmec’alil kurane fid dünya kariben ve fil kabri munisen ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamerrahimin.

 • Nişanlımın Geri Dönmesi İçin Büyü

  Ayrıldığınız sevgilinizin nişanlınızın yahut kocanızın geri dönmesi için. Gönlünden bir muradı, bir arzusu olan kimse bu arzusunun gerçekleşmesi için yatsı namazından sonra abdest alır. 2 veya 4 rekat namaz kılar. Allah’a hamdu senada bulunur. Hz. Peygambere salat ve selam getirir. Muradının gerçekleşmesi için Allah’a dua ve niyazda bulunur. Ancak arzusunun meşru bir arzu olması şarttır.
  Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Sübhânellâhi rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin, lâ teda’lî zenben illâ ğafertehû, ve lâ hemmen illâ ferractehû, ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı