• Dilek ve Hacet Duası

  Bu ismi şerifi Perşembe günü güneş doğmadan önce hiç konuşmadan kırmızı kâğıt üzerine yaz. Dilek ve maksadını Allah Teâlâ Hazretlerine arz ettikten sonra kâğıdı denize bırakırsan, Allah (c.c.) bir hafta içinde isteğini yerine getirir.

 • İşlerinde başarılı olmak için

  Mezcelin Bezcelin ismi şeriflerini yapacağı bir işten önce okuyan kimse her işinde Allah Teâlâ’nm izniyle başarılı olur. Bezcelin ismi şerifiyle Zühre gökyüzüne çıkmıştır.

 • Yalana karşı okunacak dua

  Yalan söyleyen bir kişiye göre alınma gereken önlemler arasında yapılacak dua uygulamalarıdır.

  “Bismillahir-Rahmani”r-Rahîm. Kul hüva’l-lahu ehad. Allahu’s-Samed. Lem yelid velem yûled. Ve lem yekûn lehü küfüven ehad.” Bunun adetleri toplamı 1002’dir.

  Gelen Aramalar:

  • yalan söyleyene karşı okunacak dua
  • yalana karşı okunacak dua
  • huzuru bozan insana karsi dua
  • huzuru bozana karsi dua
  • yalan soyleyen kisiye okunacak dua
  • yalancılara karşı okunacak dua
 • Evden Uzaklaştırma Duası

  Eğer zalim birisini evden uzaklaştırmak sizden kaçmasını sağlamak için aşağıdaki duayı okuyun

  Se yühzemü’l-cemu ve yüvellüne’ddübür.be-li’ssaetü mev’idühüm ve’ssaetü edhe ve emer

  Gelen Aramalar:

  • evden gönderme duası
  • birinin evine gelmesini istemiyorsan okunacak dua
  • istemedin kisinin gelmemesi icin dua
 • Dileğin Gerçekleşmesi İçin

  Dileklerin gerçekleşmesi için aşağıdaki duayı 7 defa okuyunuz

  Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.

 • Düşmanı Kahreden Dua

  Düşmanı kahreden sizin galip gelmenizi sağlayan dua aşağıdadır

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  Ves semâi zâtil burûc(burûci).

  Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).

  Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin).

  Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).

  Ennâri zâtil vekûd(vekûdi).

  İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).

  Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun).

  Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).

  Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in şehîd(şehîdun).

  İnnellezîne fetenul mu’minîne vel mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı).

  İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru).

  İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).

  İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu).

  Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).

  Zul arşil mecîd(mecîdu).

  Fa’âlun limâ yurîd(yurîdu).

  Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).

  Fir’avne ve semûd(semûde).

  Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).

  Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).

  Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun).

  Fî levhın mahfûz(mahfûzın).

  Gelen Aramalar:

  • duşmanı kahreden dua
  • Düşmanı kahreden büyü
  • dusmanı kahreden dualar
  • düşmanı kahretmek için dua
  • en etkili düşmanı kahreden dua
  • kahretme duasi
  • zalimi kahreden dua
  • kahreden dua
  • dusmanını kahreden dua
  • duşmanı catlatma duası com
 • Çocuk İsteyenlerin Okuyacağı Dua

  Çocuk isteyenlerin okuyacağı duadır 1000 kere “Ya Evvel” okumalidir

  Çoçugu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis” okursa Allahin izniylehayirli evlat sahibi olur

  Gelen Aramalar:

  • SEVDIYIN ADAMI KAHRETMEK IÇIN DUA
 • Fakirlikten Kurtulmak İçin Dilek Duası

  Fakirlikte kurtulmak bolluk ve bereket için aşağıdaki dilek duasını 1000 defa okuyun

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ Allâhü
  yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne bil kavlillezî
  kultehü fî nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem.
  Elem neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî
  şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
  ve selleme ve bil islâmi yâ selâmü yâ mü’minu yâ müheyminu
  yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke bi kavlike fî hakki
  nebiyyike sallallâhü aleyhi ve selleme Ve veda’nâ anke vizrak.
  Yâ vizra men lâ vizra lehü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve
  eselüke bi kelâmikel kadîmillezî leyse bi mahlûkın bi kavlike li
  nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem Ellezî
  enkada zahrek. Yâ zâhiru yâ bâtınu lâ yahfâ aleyke hâlî ahfinî
  an ebsâriz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke
  bismikellezî rafeat bihis semâvâti ve besatte bihil ardîne ve bi
  kavlike li habîbike Ve rafa’nâ leke zikrak. Yâ râfiu yâ zâkiru
  ezkirnî bi zikriz zâkirîne ellezî yezkürûnellâhe kıyâmen ve
  kuûden ve alâ cünûbihim yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel
  ardı Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen sübhâneke fekınâ
  azâben nâri ente vikâyetî minel kavmiz zâlimîne yâ Allâhü yâ
  Allâhü yâ Allâhü eselüke bi muhkemi kitâbikel azîzi yâ azîzi
  a’zinî bi i’zâzi ızzihi kudretike ve yessir lî umûrad dünyâ ved
  dîni yâ hayra men yürcâ yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe inne
  meal usri yusrâ. İnne meal usri yüsrâ. Eselüke en tüyessiralî
  küllü mâ teassera alâ bi teysîri minke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ
  Allâhü Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Eselüke bir
  râğıbîne ileyke ve bil âyâtil beyyinâti vez zikril hakîmi en
  tuhfînî an ebsâri men yürîdünî bi sûi min cemîıl halâikı
  ecmeîne ve en tüsahhiralî hâdime hâzihis sûretiş şerîfeti vel
  esmâi fî celbir rızkı ilâ haysü künte yâ muînü ve atfü kulûbi
  ıbâdike alâ ecmeîne ve fî defı cemîmıl mudârri annî yî latîfü yâ
  hafîzu yâ mübînü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ vedûdü yâ
  vedûdü yâ vedûdü yâ rabbü yâ vedûdü yâ hayyü yâ kayyûmü
  yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel arşil
  mecîdi yâ mübdiü yâ muîdü yâ zel batşiş şedîdü yâ men hüve
  fe’alün limâ yürîdü eselüke bi nûri vechikellezî melet bihi
  erkâne arşike ve eselüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ
  cemîı halkıke ve eselüke bi rahmetikelletî ve siat külle şeyin lâ
  ilâhe illâ ente bi rahmetike esteğîsü ve min azâbike estecîru
  yâ ğayyâsel müsteğîsîne ağsinî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü
  bi rahmetike yâ erhamer râhimîne Allâhümme rahmetüke ercû
  felâ tekiltî ilâ nefsî tarfete ayni ve eslıh lî şe’nî küllehü bi
  rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ
  muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

 • Cüzdan Duası

  Aşağıdaki duayı safran mürekkebi ile yazıp cüzdanınızda taşınız

  وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

 • Sıkıntılardan Kurtulmak İçin

  Sıkıntılardan kurtulmak dertlerinze derman bulmak için  İnşirah suresini 152 defa okuyun ve duanızı yapınız.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı