• Uzaktaki Eşi Geri Getirme

    EL-MÜTEÂLİY UTARİT/ÇARŞAMBA
    Ulviyeti namütenahi nekaisten mürtefi ma’nasınadır.
    Abdin hazzı: Taatle kesbi ulviyet, istikametle kudsiyettir.
    Hassası: 551 kere virdedenler masiyetle ibtiladan kurtulur. 600 defa virdedenler cemi afattan kurtulur.
    UZaktaki eş sevgili vs geri gelir bağlanır.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı