• Gözü Benden Başkasını Görmesin

  Allahü latifün bi ibadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz (Hergün 9 defa okunacak)

  İnnallahe hüver razzaku zul-kuvvetil metiyn. (Hergün 10 defa okunacak)
  Allâhu ekberu kebîrâ , vel hamdülillâhi kesîrâ , ve sübhânallâhi bükraten ve esîlâ. Ya rezzakü rizkan kesira(Hergün 3 kere okunacak)
  Ma Şa Allah Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete illâ billahil aliyyil aziym (hergün 3 defa okunacak)
  hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil-azîm (Hergün 7 defa okunacak)

  Gelen Aramalar:

  • ara acma duasi
Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı