• Aşık Olması İçin Etkili Duadır

    Bu duayı kağıt üzerine safran mürekkebi ile yazıp akarsuya bıraktıktan sonra 40 gün boyunca hergün 100 defa okuyunuz dilediğin aşık olur

    Eynema tekunu ye’ti bikümullahü cemiy’an innallahe ala külli şey’in kadiyrün.) (İn kanet illa sayhaten vahıdeten feiza hüm cemiy’un ledeyna muhdarune.

  • Aşık Olması İçin Okunacak Duadır

    Bismillahirrahmanirrahim.
    Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn.* Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı