• Kalbini Bağlama duası

  sevilen kişiye okunarak celbi muhabbet yani kalbini gönlünü kendine bağlamak için okunacak dualardır

  cuma sabahı sabah nazı sonrasında bir defa salavat ve ardından bu okunur

  Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahü kâle men yuhyil
  ızâme ve hiye ramîm. Kul yuhyîhellezî enşeehâ evvele meretin
  ve hüve bi külli halkın alîm. Ellezî ceale leküm mineş şeceril
  ahdarinâran fe izâ entüm minhü tûkıdûn. Eveleysellezî
  hakakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehüm
  Belâ ve hüvel hallâkul alîm. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen
  en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü
  külli şeyin ve ileyhi türceûn. Sübhânel müneffisi an külli
  medyûn. Sübhânel müferrici an külli mahzûn. Sübhânel
  muhallisı an külli mescûn. Sübhâne men ceale ılmi hazâinühü
  beynel kâfi ven nûn. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en
  yekûlelehü kün fe yekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü
  külli şeyin ve ileyhi türceûn. Ve sallallâhü teâlâ alâ seyyidinâ
  ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi
  ve sahbihi ecmeîn. Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübin.
  Muhammedin rasûlullâhi sâdikul va’dül emîn. Rabbenafteh
  beynenâ ve beyne kavminâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.

  ardından 20 defa bu dua okunur

  Selâmullâhi aleyküm yâ ricâlil ğaybi selâmullâhi aleyküm yâ
  ervâhal mukaddeseti yâ kutbez zemâni yâ kutbel aktâbi yâ
  imâmânü yâ evtâdü yâ rukabâi yâ nücebâi yâ nükebâi yâ
  efrâdü yâ ümenâi ve ecîbûnî ve eğîsûnî bi kuvvetin ven zurûnî
  bi nazratin ver hamûnî bi rahmetin ve hassılû murâdî ve
  maksûdî ve kûmûnî alel havâîci bi rahmetike yâ erhamer
  râhimîn.

  en sonunda 1000 defa Ya Karibu ve Ya Semiu zikredilir

  tesirlidir

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı