• Eski Sevgiliyi Geri Döndürme Duası

  cuma veya pazar sabahı sabah namazı ardında salavatı şerife oku,sonra yasin sonrasında yazacağım bu duayı oku

  Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün müstekîm. Ve lekad edalle
  minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnû ta’kılûn. Hâzihi
  cehennemülletî küntüm tûadûn. Islevhel bimâ küntüm
  tekfirûn. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ
  eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. Ve lev
  neşâü letemesnâ alâ a’yünihim festebekus sırâta fe ennâ
  yübsırûn. Ve lev neşâü lemesahnâ hüm alâ mekânetihim
  femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn. Ve men nüammirhü
  nünekkishü fil halkı efelâ ya’kılûn. Ve mâ allemnâhüş şı’ra ve
  mâ yenbeğî lehü in hüve illâ zikrun ve kurânün mübîn.
  Sırâtallezîne enamte aleyhim. yâ hakîmü Ya alîmü yâ allâmel
  ğuyûbi yâ nûru yâ aliyyü yâ latîfü yâ hâdî ecib yâ anyâîl ente
  ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ
  ebyad sâmian mutîan bi hakki sırâtallezîne enamte aleyhim.
  Ve bi hakkil hakîmil alîmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm
  emruhu şetsah ve bi hakki cehhattîl ileyhi yasadül kelimüt
  tayyıbü vel amelüs sâlihu yerfeuh.Ve aksemtü aleyküm yâ
  kecu’sestâîl”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti hava’
  bi hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

  bu duanın ardından

  Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

  bunu okuyacaksınız bu ikinci duada isimler zikredilecek

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı