• Aşk Ve Muhabbet Duası

  Her konuda sevgi aşk muhabbet hakkındaki hacetlerinizin kabulü için etkili ve güzel bir duadır. Allah’ın izni ile istediğiniz sevgiyi aşkı muhabbeti bulacaksınızdır.

  Allâhümme sallive sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî kadra lâ ilâhe illeallâh. Ve a?nina vahfaznâ ve veffıknâ limâ terdâh. Vasrif annes sûe verda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi ve an sâiri âlihî ve ashâbihil kirâm. Ve edhılnel cennete dâres selâm. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allâh.

  Manasi : Allah’im! Efendimiz Muhammed’e ve aline “La ilahe illeallah”in kadr u kiymetince salat ve selam eyle. Bizi ihtiyac icine dusurme, bizi koru ve rizkina mevaffak eyle. Bzden kotulukleri uzaklastir. mahlukatin en hayirlisinin iki reyhani olan Hasan ve Huseyin’den ve diger muhterem al ve ashabindan razi ol. Ey Hayy ve Kayyum Allah’im! Bizlere selam ve selamet evi olan cenneti nasip eyle

  Sirlari :

  Dilek ve emeline ulasmak isteyen bu salavati 1100 defa okumalidir.
  Yine Efendimiz (sav)’i ruyada gormek icin 1000 defa okunmalidir. Bin defa okuyana rizik kapilari acilir. Fukaralik cekmez. Mahlukat tarafindan sevilir. Allah Teala o kisiyi musaibetlerden muhafaza buyurur.
  Getirecegi Salat u selam kisiye, kabirde, mahserde, Sirat koprusunu gecmekte yol gosteren bir nur olur. Kisi salat u selamla dusmanini yenilgiye ugrattigi gibi, kalbini de nifaktan kirden, pastan temiz kilar.Ve yine yararlarindan biri de,kisinin mumin kardeslerine karsi sevgisinin artmasina, nifaktan uzaklasmasina yardimci olmasidir.

  Gelen Aramalar:

  • diger havas konuları bir duşmana irsali musallat et
 • Tesirli Sevdiğine Kavuşma Duası

  aşk duası ihtiyacı olan kardeşlerimiz için bir aşk duası daha yazıyorum,bu duada yine cuma veya pazar sabahları sabah namazı ardı okunabilir öncelikle salavat sonra yasin suresi oku sonra

  İnnî âmentü bi rabbiküm fesmeûn. Kîled hulil cennete kâle
  yâ leyte kavmî ya’lemûn. Bimâ ğaferalî rabbî ve cealenî minel
  mükremîn. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba’dihi min cündin
  mines semâi ve mâ künnâ münzilîn. İn kânet illâ sayhaten
  vâhideten fe izâ hüm hâmidûn. Yâ hasraten alel ıbâdi mâ
  ye’tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehziûn. Elem yeravkem
  ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim yâ yerciûn.
  Ve in küllün lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve âyetün
  lehümül erdul meytetü ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben
  fe minhü ye’külûn. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nehîlin ve
  a’nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn. Liye’külû min semerihi
  ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn. Sübhânellezî hakakal
  ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve
  mimmâ ya’lemûn. Ve âyatün lehümül leylü neslehu minhün
  nehâra fe izâ hüm muzlimûn. Veşşemsü tercî limüstekarrin
  lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm. Vel kamara kaddernâhü
  menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm. Leşşemsü yenbeğî lehâ
  en tüdrikel kamara ve lel leylü sâbikun nehâri ve küllün fî
  felekin yesbehûn. Ve âyetün lehüm innâ zürriyyetehüm fil
  fülkil meşhûn. Ve halaknâ lehüm min mislihi mâ yerkebûn. Ve
  in neşe’ nuğrikhüm felâ sarîha lehüm ve lâ hüm yünkazûn. İllâ
  rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn. Ve izâ kîle lehümüttekû mâ
  beyne eydiküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn. Ve mâ
  te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu”ridîn.
  Ve izâ kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü kâlellezîne
  keferû lillezîne âmenû enutımü men lev yeşâüllâhü etamehü
  in entüm illâ fî dalâlin mübîn. İyyâ kena’büdü ve iyyâ
  kenesteîn. Yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbü ecib yâ Mîkâîl ente ve
  huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ burkân
  sâmian mutîan bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. ve
  bi hakkis serîıl karîbil ma’bûdil müsteâni ve bi hakkil melikil
  ğâlibü aleyküm emruhu mensa’ ve bi hakki fehtaytîl kâle mûsâ
  mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ
  yüslihu amelel müfsidîn. Ve aksemtü aleyküm yâ sudağyerâîl
  ”sehhirlî kulûb cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki
  ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin.

  bu duayı oku bunun ardından

  Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin

  isimleri ekleyerek bu duayı okuyun

 • Muhabbet İçin Ya Vedud Esması

  Muhabbet için en tesirli esma ya vedud esmasıdır   vedud ile beraber ya cami esmasıda okunabilir

  muhabbet için kaç gün ve kaç adet okunması gerektiğini öğrenmek için hesaplama yapmak gerekir

  misal isminizin ebced değeri 90 sevdiğinizin 120 olsun ya vedud=20

  90+120+20=230

  2+3+0=5

  5 gün 230 okunur

 • En Tesirli Aşk Duası

  Evet tesirli diyorum çünkü bu duayı okyupta fayda görenlerin sayısı çok fazla inşallah sizdede faydası olur.

  Herkeste olacak diye diye bir garantiyi kimse veremez tabiki ama eğer sevdiğinizden yada eşinizden ayrı iseniz vede dua arıyorsanız çevirgel duası kesinlikle faydalanmanız gereken bir duadır sevgili lahutiye.com üyeleri,temiz bir kalp ile ve verilen tarife uygun okuma yaparsanız neden sizdede olmasın.

  Şimdi öncelikle lahutiye üyelerine duayı nasıl okumaları gerektiğini yazalım daha sonrada duayı yazalım.

  Çevirgel duasını yedi cuma sala ile ezan arasında okumanızı tavsiye ediyorum,bu dua ile birlikte surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız iyi olur,dua içindeki filanca yazan yerlerde kişinin ismi söylenecek (anne ismi ile berebar söyleniyor).

  Dedikten sonra duamıza geçelim

  Bismillahirrahmanirrahîm

  Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl.
  Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel.
  Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
  Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

  Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
  İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim.

  Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
  Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
  Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

  İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için.
  İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

  Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

  Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

  Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

  İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil.

  İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi müminin velmüminat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

  Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

  İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Maruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve müminler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

  Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

  Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

  İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi müminler arasında hub eyle.

  Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilelaserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

  Ya ilâhelevveline velâhirine. İyyake nabudu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

  Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kuranil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

  Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

  Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min resihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin feiza emintüm femen temettea bilumreti ilelhacci.

  Bismillâhirrahmanirrahîm.

  Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Velhamdülillâhi rabbilâlemine.Amin.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı