• Bağlanması Ve Sevmesi İçin Dua

  Sevdiği insanın kendisine daha çok bağlanmasını isteyen bir kimse cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından altta gelen duayı 3000 defa okursa sevdiği kişi kendisine derin bir aşk ve muhabbetle bağlanmış olur.
  Okunacak dua budur:
  Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

 • Sana Derin Bir Aşk İle Bağlanır

  Celb-i muhabbet icin mahbubun niyetine gecede 213 kere “Ya Bariü” 287 defa “Ya Rauf” okunmak uzerine okunani derin bir sevgi ile okuyana baglar.

 • Sevgilinin Bağlanması İçin Dua

  Sevdiğini kendine bağlamak için 7 tane [ renkli ] ipek ipliğe 41 YASİN okuyup,sevdiğinin giysisinden alıp sararak mumla mühürle [ çok önemlidir,reçeteyi doğru kullanalım ] mühürleyip bir kara [ siyah ]naylon [ veya poşet ] içinde ve kara bir tas veya çanak [ neyin içine koyarsan kara yani siyah olmalı ] içinde göm [ eger evde gömersen en karanlık yer neresi ise oraya göm.] Sana deli gibi bağlanır,sensiz yaşıyamaz.

 • Sevdiğinizi Bağlama Duası

  Sevdiğiniz Kişiyi Kendinize Bağlama Duası
  Bir kimsenin sevgisini kazanmak ve kalbini kendine baglamak için gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı diz çöküp oturarak 1000 defa ” la havle vela kuvvete illa billah’l aliyyi’l-azim ” okunur ve her 100 okumadan sonra

  ”allahümme ya musahhiral kulübi sahhirli kalbe(fulan ibnü fülane/istenilen kişinin adı ve annesinin adı söylenir) hatta yeküne tahte emri ve yef’al külle ma üriydü bihavlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah”okunur

  bu şekilde 1000 okuma işlemi tamamlanır sonra kalkıp yine 2 rekat namaz kılınır ve namazdan sonra ellerini açıp

  ”allahümme inni es-elüke bihavlike ve kuvvetike ya musahhırel kulübi sahhırli kalbi filan ibn-u filane ( istenen kişinin annesiyle birlikte ismi söylenir aişe oğlu ali veya fatma kızı aişe şeklinde) hatta yühıbbüli hubben şediden ve yeküne tahte emri ve yef’al küllema üriydü mine’l-hayri ve’la’mali’l-meşrüah.ya allah ya allah ve sallallahü ala syyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selem
  sübhane rabbike rabbbi’l-izzeti amma yasifün ve selamün ale’l-mürselün ve’l-hamdülillahi rabbi’l-alemin” şeklinde dua edilir ve biiznillah maksat hasıl olur.

  bu işlem 1.veya 2. veya 3. de hasıl olmazsa 7 gece tekrarlanır sonra mutlaka olur

 • Gözü Senden Başkasını Görmez

  ismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni.) 20 kere okuduktan sonra 1 kere
  Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete. okunacak
  İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladırsan, sana büyük bir mehabbetle bağlanır.

 • Sevdiğin Kişiyi Kendine Bağlamak İçin Dua

  Matlubunun ve annesinin isimlerini hesap edip çıkan adedi;

  “SENESTEDRİCÜHÜM MİN HAYSÜ LÂ YA’LEMÛN”

  Ayeti kerimesinin adedi olan 1667 adedini ilave ederek yedi gece okur ve sonunda okuduklarını matluba havale edersen
  seni son derece büyük bir aşkla ve muhabbetle sever.okuma zamanı muhabbet saati ve güzel bir buhur yakılır.

 • Sevdiğini Bağlamak İçin Dua

  Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Kalbe fülan ibni fülaneh

  وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا قَلْبَ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةً
  Bu duayı safran mürekkebiyle kağıda yazıp sonrada suyla silip o suyu sevdiğiniz kişiye içirirseniz muhabbetle size bağlanır,yazılma saatleri perşembe kamer saatidir

  fülan ibni fülaneh yazan yere sevilen kişinin ismi yazılır

 • Kalbini Bağlama duası

  sevilen kişiye okunarak celbi muhabbet yani kalbini gönlünü kendine bağlamak için okunacak dualardır

  cuma sabahı sabah nazı sonrasında bir defa salavat ve ardından bu okunur

  Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahü kâle men yuhyil
  ızâme ve hiye ramîm. Kul yuhyîhellezî enşeehâ evvele meretin
  ve hüve bi külli halkın alîm. Ellezî ceale leküm mineş şeceril
  ahdarinâran fe izâ entüm minhü tûkıdûn. Eveleysellezî
  hakakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehüm
  Belâ ve hüvel hallâkul alîm. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen
  en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü
  külli şeyin ve ileyhi türceûn. Sübhânel müneffisi an külli
  medyûn. Sübhânel müferrici an külli mahzûn. Sübhânel
  muhallisı an külli mescûn. Sübhâne men ceale ılmi hazâinühü
  beynel kâfi ven nûn. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en
  yekûlelehü kün fe yekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü
  külli şeyin ve ileyhi türceûn. Ve sallallâhü teâlâ alâ seyyidinâ
  ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi
  ve sahbihi ecmeîn. Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübin.
  Muhammedin rasûlullâhi sâdikul va’dül emîn. Rabbenafteh
  beynenâ ve beyne kavminâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.

  ardından 20 defa bu dua okunur

  Selâmullâhi aleyküm yâ ricâlil ğaybi selâmullâhi aleyküm yâ
  ervâhal mukaddeseti yâ kutbez zemâni yâ kutbel aktâbi yâ
  imâmânü yâ evtâdü yâ rukabâi yâ nücebâi yâ nükebâi yâ
  efrâdü yâ ümenâi ve ecîbûnî ve eğîsûnî bi kuvvetin ven zurûnî
  bi nazratin ver hamûnî bi rahmetin ve hassılû murâdî ve
  maksûdî ve kûmûnî alel havâîci bi rahmetike yâ erhamer
  râhimîn.

  en sonunda 1000 defa Ya Karibu ve Ya Semiu zikredilir

  tesirlidir

 • Sevdiğini Kendine Bağlamak İçin Dua

  Sevilen bir insanı kendine bağlamak için
  ج ح م خ

  bu harfler sağ başparmak tırnağına yazılır ve avuç kapatılır sonra yetmiş kere kevser suresi okunur niyetine yaptığınız kişinin yanına varınca avucunuzu açın içinizden dileğinizi söyleyin

  kevser suresinin celbi muhabbet için havası celilesidir.

  Gelen Aramalar:

  • kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya allah
  • ya mukallibel kulub esmasi
  • ya mukallibel kulub fazileti
  • ya beduh ne için okunur
  • ya mukallibel kulub zikri
  • YAKADIRU KADIMU YA WEDUDU YA BEDUHU YA LATIFA
  • ya vedut entellezi anlamî
  • ya rafiul azizul latif
  • mukallibel kulub fazileti
  • kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya
Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı