• Dileğinizin Kabul Olması İçin Okunacak Dua

  Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri söyle buyurmustur:
  Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa,

  aksam namazını kıldıktan

  sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en
  sonunda şu mübarek duayı akabinde okursa mücerreptir. Allahu alem bissavab

  İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve
  keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen
  ve hasale mâ fi zamîrî.

  (Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı
  için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme
  karsı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı
  meydana getir).

  Gelen Aramalar:

  • yerinden kalkmadan duan kabul olur
  • yerinden kalkmadan kabul olan dua
  • hangi duayı okursan dileğin kabul olur
 • Dilekler Ve Hacet İçin Duası

  Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle yerine gelir

  okunacak esma
  Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.)

 • Hacet İçi Dua

  her bir kimin haceti olsa persembe günü günes dogmadan
  önce hic bir kimse ile konusmadan kirmizi kagit üzerine

  YA VEDUD YA ALLAH YA KAHIR YA AHAD YA VAHID YAZ.

  sonra kagidi denize birakirsin bir haftaya kadar niyetin olur hakkin izniyle

 • Her Hacetiniz İçin Nur Suresi

  Nur suresi 35. ayet gunde 66 defa ve Lafza-i Celal(66) defa birlikte okunursa biiznillahi teala her hacetiniz icin hayir olur…,

  Her namazdan sonra olursa “Kibrit-i Ahmer”olur, dunya ve uhrevi isleriniz gunden gune biiznillahi teala düzelir,hayırlı olur….

  Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah, elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadu zeytuha yudi’u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li nurihi mey yeşa’ ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey’in alîm
  Meali
  35. Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir

 • Duaların kabulü

  Bir kimse duasının kabul olmasını istiyorsa, bu duadan önce, 33’er salavat ve istiğfar okusun.

  Sonra hadid suresinin ilk 6 ayetini okusun.

  Ondan sonra Haşr suresinin son 4 ayetini okusun.

  Ardından;

  “Yâ men hüve hâkezâ es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef’ale bi”

  okuyup, elde etmek istediği hacet ne ise onu söylesin ve okuyacağı duaya başlasın.

  Duasını okuyup bitirdikten sonra da bir ism-i azam duası okusun. Bu şekilde dua okuyan kimsenin okuduğu dua kesinlikle kabul olur.

 • Hacetin Hızlı Olması İçin Dua

  Hacetinin Çabuk Kabul Olmasını İstersen :

  Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz

  “Bir hacet dilediğin zaman çabuk olmasını arzu ettiğinde şöyle söyle” buyurmuşlardır.

  La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül halimül kerim. Bismillahillezi lailahe illa hüvel aliyyül halim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ke ennehüm yevme yeravne ma yuaduune lem yelbesuune illa saten min neharin, belagün fehel yühlekü illal-kavmül-fasikuun. Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ğanimete min külli birin vel-fevze bil cenneti ven-necate minen-naar. Allahümme la deda’li zenben illa ğaferteh, vela hemen illa ferecteh, velaa deynen illa kadayteh, veha haceten min havaicid-dünya vel-ahireti illa kadayteha birahmetike ya Erhamerrahimin.

  ( Tek olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O’nun hiçbir ortağı da yoktur. O çok yücedir, çok büyüktür. Tek olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O kullarına karşı çok yumuşar ve çok cömerttir.

  Daima diri ve kullarına yumuşar davranan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’ın adıyla, yüce Arş’ın sahibi olan Allah’ı tesbih ederim. Hamd Alemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur.

  Sanki onlar kendilerine vaad edilen sonu görecekleri gün, bir günün bir saatinden fazla durmamış gibi olacaklardır. Bu yeterli bir tebliğdir. Helak olacak başkası değil, ancak o fasıklar guruhudur.

  Ey Allah’ım Senden Rahmetine sebep olacak şeyleri, mağfiretine sebep olacak iradeni, her türlü günahtan kurtuluşu, her türlü iyliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.

  Ey Allah’ım! Bana bağışlamayacağın bir günah, ferahlık vermeyeceğin bir sıkıntı, ödettirmeyeceğin bir borç, yerine getiremeyeceğim dünya ve ahret ihtiyaçlarından herhangi bir ihtiyaç bırakma, Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bunları rahmetinle ihsan et Ya Rabb!

 • Dileklerin Kabul Olması İçin Dua

  Perşembe gecesi gece yarısından sonra 100 kere okunup Allah’a hamd ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) Salavat getirilip dua kalpten okunur.İşallah Allah’ın izni ile kısa sürede dileğiniz kabul görür.

  Okunacak Salavat

  ” Esselatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya Resullallah huz bi yedi gallet hileti edrikni”

 • Çok Etkili Dilek Duası

  ‘Yef’alullahü ma yeşau bi kudretihi ve yehkumu ma yüridu bi izzetihi’
  Anlamı; Allah kudretiyle dilediğini yapar ve izzetiyle dilediğine hükmeder.
  Not: 10 gün boyunca (100) kere okunmasıda güzel olur bu mübarek duanın yüzü suyu hürmetine her meşru isteğiniz üzere niyet edip okuyabilirsiniz.

  Gelen Aramalar:

  • elif duası siyah seccade
  • Uhruc
 • Dilekler İçin 41 Yasin

  Dilekler İçin 41 Yasin
  Herhangi bir dileğinin olması için: Yatsı namazından sonra tenha ve sessiz bir yerde abdestli olarak ve hiç dünya kelamı söylemeden 41 kere Yasin-i şerif okuyan ve her defanın sonunda:
  “Ya men yekulü liş şey’i kün feyekun.Allahümme bicahi seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve nuri uyunina ve hamina Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.Vakdı haceti vef’al muradi ve matlubi birahmetike ya Erhamerrahimin”

  der ve gücü yeterse bunu iki defa daha tekrarlarsa isteği ve dileği çok kısa zamanda istediği şekilde Allahın izni ile olur.

 • Duaların Kabulü İçin

  el-Hakku
  ismi şerifini kare şeklindeki bir kağıdın dört köşesine arapça olarak yazılır ve seher vakti avucun içine alınarak, ellerin içi semaya kaldırılıp duâ edilirse Cenâb-ı Hakk duasını kabul edip bütün işlerinde ona yardım eder

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı