• Etkili Hacet Duası

  Bu vereceğim hacet duası çok etkilidir günde 129 defa okumanız tavsiyedir bütün dilekler için en etkili ayetlerden biridir.

  Allahümme inni eselükeen terzukni rizkan vasian tayyiben min ğayri ta’bin ve la nesabin inneke ala külli şeyin kadir.

  Gelen Aramalar:

  • işe girmek için etkili dua
  • işe girmek için en etkili dua
 • Hacet Duası

  Allah’ü Teala dan haceti bir dileği isteği olan kimse bu hacet duasını sabah namazından sonra bu duayı kıbleye karşı oturarak 100 kere okusun ayrıca bu dua ile hz. isa nın ölüleri dirilttiğide rivayet edilir

  Okunacak Hacet Duası Şudur :

  bismillahirrahmanirrahim
  vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
  Allahümme inni es’elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadu ya samedü ya hayyu ya kayyumü ya zel celali vel ikram
  fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu.
  aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim

  Gelen Aramalar:

  • denenmiş kısa sürede olan dilek duası
  • en tesirli dualar
  • en etkili dilek duası
  • kuvvetli dualar
  • en kuvvetli dualar
  • tesirli dualar
  • dilek duası en tesirli dua
  • en güçlü dua
  • en kuvvetli dua hangisidir
  • dilek duası nasıl yapılır
 • Duaların kabul olması için

  Dualarımızın kabulü ve dileklerimizin gerçekleşmesi için manasını düşünerek okuyacağımız duamız şu şekilde:

  “Estağfirullah min külli ma kerihallah,
  Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh”

  Manası söyledir: ”Razı olmadığın seylerden
  yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru.Kendisinden baska ilah bulunmayan
  hay, kayyum ve azim olan Allah’a
  istiğfar eder ve günahlarıma pisman olup Ona sığınırım.”

  Okunma sayısı : 1 Kişi en az 100 defa okumalıdır duadan önce

 • Dilekler için okunacak dualar

  Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11)
  defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu
  mübarak Salavati şerifi:

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî
  ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

  786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam
  eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.Okurken temmiz (mümkünse beyaz) elbise giyinin ve kıbleye karşı oturun

  Gelen Aramalar:

  • dilek için okunacak dualar
 • Etkili Hacet Duası

  Etkili bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerim duayı en az 7 gün okuyun namaz kılıyorsanız farz namazların ardından okumanız daha eftaldir

  Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ
  ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve
  ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi
  rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü
  ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve
  ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ
  en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel
  hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil
  keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ
  Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal
  ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ
  beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.

 • Kadir suresi ile hacet

  İlk gün 500 tane kadir suresi okunuyor.böylece surenin hatmi de yapılmış oluyor.

  ardından hemen okuma bitiminde

  ‘SEMAİL-KEFAYİL-KETEFAYİL-TAHYİL-FEHÜM-CECAİL-AZRAİL” 
  isimleri

  7 şer defa okunur,Allahtan niyetle dilek istenir.Sonrasında dilek gerçekleşene kadar her gün

  21 KADİR suresi artı 7 şer defa yine bu görevlilerin isimleri okunur.Bunlar melek isimleridir.kuvvetli bir uygulamadır.Büyü falan değildir.

  Gelen Aramalar:

  • hacet için çok kuvvetli inanilmaz
  • Hacetiniz için Dilek Duası Berhetiye
  • 450 tane her dilege okunan dua
 • Dilekler Ve Hacet İçin Duası

  Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle yerine gelir

  okunacak esma
  Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.)

 • Hacet İçi Dua

  her bir kimin haceti olsa persembe günü günes dogmadan
  önce hic bir kimse ile konusmadan kirmizi kagit üzerine

  YA VEDUD YA ALLAH YA KAHIR YA AHAD YA VAHID YAZ.

  sonra kagidi denize birakirsin bir haftaya kadar niyetin olur hakkin izniyle

 • Her Hacetiniz İçin Nur Suresi

  Nur suresi 35. ayet gunde 66 defa ve Lafza-i Celal(66) defa birlikte okunursa biiznillahi teala her hacetiniz icin hayir olur…,

  Her namazdan sonra olursa “Kibrit-i Ahmer”olur, dunya ve uhrevi isleriniz gunden gune biiznillahi teala düzelir,hayırlı olur….

  Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah, elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadu zeytuha yudi’u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li nurihi mey yeşa’ ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey’in alîm
  Meali
  35. Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir

 • Büyük Hacet Duasi

  “Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.”

  “Allahım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hâle düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmeyecek, hattâ himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.

  Allah’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allah’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allah’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir.”

  Efendimiz Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem, görev alışının ilk zamanlarında, gerçeği tebliğ etmek üzere Taif şehrine gitmişti.

  Taif halkına elinden geldiğince gerçekleri göstermek için gayret sarfetti. Ama onlardan aldığı cevap sadece hakaret oldu. Hattâ bu kadarla da kalmayıp çoluk çocuk onu şehirden kovup, taş yağmuruna tuttular. Atılan taşlardan mübarek ayakları kan – ter içinde kalmıştı.

  Nihayet akrabalarından birinin bağına ulaşarak, bu son derece insafsız saldırıdan kurtulabildiler. Ama çok da gücüne gitmişti bu davranışları.

  O hiç bir karşılık beklemeden, sadece gerçeği tebliğ etmek üzere onların ayaklarına gidiyor, aldığı cevap ise hakaret ve taşlanmak oluyordu! Gayrı ihtiyari gözünden yaşlar dökülerek yukarıda verdiğimiz DUA’yı yaptı.

  İşte o zaman, Allah’ın emri ile dağlara vazifeli melek huzuru Resûle gelerek, vazifeli olduğunu ve şayed isterse, iki dağı birleştirerek Taif halkını helâk edebileceğini söyledi.

  Oysa Hazreti Resûl intikam peşinde bir kişilik sahibi değildi!

  -Umarım Allah onların neslinden İslâm’a hizmet verecek imanlı bir topluluk getirir.’ diye duada bulundu. Ve Mekke’ye döndü.Cenâb-ı Hak, O’nun bu duasını kabul etmişti. Bir süre sonra, Taif’te iman nurları yayıldı ve Taif müslüman oldu!

  Büyük belâya, haksızlığa, derde, azaba düşenlerin okumasını hararetle tavsiye edeceğimiz bir duadır bu. Gece kılınan namazdan sonra, mümkünse secdede; veya beş vakit namazın farzlarının arkasından devam edilirse bu duaya, kısa zamanda selâmete erilir inşâalla

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı