• Evlenemeyen Kız İçin

  Sihir,nazar veya herhangi bir nedenle kısmeti bağlanmış kız veya kadının kısmetinin açılması ve evlenmesini temiz etmek için
  19 gün Utarit saatinde 1 kere Evradı Behaiyye okunur.

  duadaki;

  “Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semiy’ul alîm”

  ayeti kerimesine gelince 1550 defa “Yâ Muğıysü eğısnî” diye Cenabı Hakk’tan mıradını niyaz eder ve bundan sonra evradı okuyuo bitirir.

  Şayet kız veya kadın kendisi okuyamıyorsa vekaleten okuyan kimse

  “Yâ Muğıysü eğısnâ” diye okuması gerekir.

  Bu suretle izdivaç eden kız veya kadın hayırlı b,r evlilik yapar mesut ve bahtiyar olur.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı