• Kişiyi Aşkla Kendinize Bağlayacak Dua – Büyü

  Birini kendine ölene kadar aşk ve muhabbetle baglamak istersen;
  Arabi ayin ilk persembe gecesi saat ucte matlubun fotagrafini onune koyarak yeni bir kilite;41 kez ayetel kursi oku sonra bir kez;

  “ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

  dedikten sonra;ufurup kilidi ac ve kimsenin gorunmemesi yerde acik koy matlup talipe ebedi olarak yolun her an acik olarak tum adem ve havva nesli ucun bagli kalır

  Gelen Aramalar:

  • 41 ayetel kürsi kilit
  • resme bakarak aşık etme duası
  • asik etmek icin okunacak dua
  • cuma gecesi okunacak aşk duaları
  • kilite 41 ayetel kürsi
 • Etkili Hacet Duası

  Bu vereceğim hacet duası çok etkilidir günde 129 defa okumanız tavsiyedir bütün dilekler için en etkili ayetlerden biridir.

  Allahümme inni eselükeen terzukni rizkan vasian tayyiben min ğayri ta’bin ve la nesabin inneke ala külli şeyin kadir.

  Gelen Aramalar:

  • işe girmek için etkili dua
  • işe girmek için en etkili dua
 • Hacet Duası

  Allah’ü Teala dan haceti bir dileği isteği olan kimse bu hacet duasını sabah namazından sonra bu duayı kıbleye karşı oturarak 100 kere okusun ayrıca bu dua ile hz. isa nın ölüleri dirilttiğide rivayet edilir

  Okunacak Hacet Duası Şudur :

  bismillahirrahmanirrahim
  vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
  Allahümme inni es’elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadu ya samedü ya hayyu ya kayyumü ya zel celali vel ikram
  fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu.
  aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim

  Gelen Aramalar:

  • denenmiş kısa sürede olan dilek duası
  • en tesirli dualar
  • en etkili dilek duası
  • kuvvetli dualar
  • en kuvvetli dualar
  • tesirli dualar
  • dilek duası en tesirli dua
  • en güçlü dua
  • en kuvvetli dua hangisidir
  • dilek duası nasıl yapılır
 • Denenmiş dilek duası

  Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

  Dua nedir ve nasıl okunur açıklayalım

  Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Allah esması zikredilir zikredilir her altmışaltı 66 sonunda bir kere bu dua okuyun

  Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî
  min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el Kuddûsi el Kuddûsi irfa’ annî hucübez zulümâti ve erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men
  kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ
  kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm.

 • Duaların kabul olması için

  Dualarımızın kabulü ve dileklerimizin gerçekleşmesi için manasını düşünerek okuyacağımız duamız şu şekilde:

  “Estağfirullah min külli ma kerihallah,
  Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh”

  Manası söyledir: ”Razı olmadığın seylerden
  yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru.Kendisinden baska ilah bulunmayan
  hay, kayyum ve azim olan Allah’a
  istiğfar eder ve günahlarıma pisman olup Ona sığınırım.”

  Okunma sayısı : 1 Kişi en az 100 defa okumalıdır duadan önce

 • Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

  Besmelenin faziletleri ile devam ediyorum değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

  Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra
  çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın
  izniyle çocuğu yaşar

  Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı
  üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

 • Dilekler için okunacak dualar

  Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11)
  defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu
  mübarak Salavati şerifi:

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî
  ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

  786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam
  eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.Okurken temmiz (mümkünse beyaz) elbise giyinin ve kıbleye karşı oturun

  Gelen Aramalar:

  • dilek için okunacak dualar
 • Etkili Hacet Duası

  Etkili bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerim duayı en az 7 gün okuyun namaz kılıyorsanız farz namazların ardından okumanız daha eftaldir

  Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ
  ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve
  ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi
  rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü
  ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve
  ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ
  en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel
  hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil
  keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ
  Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal
  ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ
  beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.

 • Kadir suresi ile hacet

  İlk gün 500 tane kadir suresi okunuyor.böylece surenin hatmi de yapılmış oluyor.

  ardından hemen okuma bitiminde

  ‘SEMAİL-KEFAYİL-KETEFAYİL-TAHYİL-FEHÜM-CECAİL-AZRAİL” 
  isimleri

  7 şer defa okunur,Allahtan niyetle dilek istenir.Sonrasında dilek gerçekleşene kadar her gün

  21 KADİR suresi artı 7 şer defa yine bu görevlilerin isimleri okunur.Bunlar melek isimleridir.kuvvetli bir uygulamadır.Büyü falan değildir.

  Gelen Aramalar:

  • hacet için çok kuvvetli inanilmaz
  • Hacetiniz için Dilek Duası Berhetiye
  • 450 tane her dilege okunan dua
 • Dilekler Ve Hacet İçin Duası

  Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle yerine gelir

  okunacak esma
  Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.)

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı