• Şirinlik Duası

  Sevdiklerinizin gozune guzel gorunmek için her gun niyet edip abdestli okunulmadılır. Uygulamalı yapılanıda var fakat ben bunu kendimize okumanın daha faydalı oldugunu dusunuyorum.

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  Gulutullahe evirrahman ey yamen tedu felehül esmail hüsna ve la techer bi selatike ve la tu ha fid biyha vep degi beyne zalike sebile ve gulul hamdi lilla illezi lem yeddehiz veleden velem ye kül lehü şerikül fil mülk ve liyyü minez zillü ve kebbürü tek bira.

  Gelen Aramalar:

  • yakışıklılık duası
  • yakışıklılık büyüsü
  • yakışıklılık için dua
  • ya men la ilahe illa huve
 • Sevdiğine Şirin Gözükmek İçin

  bardak suya 101 kez ya men la ilahe illa huve okuyup ufleyip istediğiniz kişiye içirirseniz ona şirin gözükürsünüz

 • İnsanlar Tarafından Sevilme

  vefkk 111     resmi yanında taşırsanız insanları sevgisi sizinle olur. Söyledikleriniz insanlar üzerinde etkili olur.

 • Şirin Görünme Duası

  Şirinlik, saygı, sevgi ve hürmet görmek için aşağıda gelen ayetleri yazıp üzerinde taşıyan ve fırsat buldukça aynı ayetleri okuyan kimse, halk arasında sevilen sayılan herkesin gözüne şirin görünen rağbet edilen bir kimse olur.
  Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka*
  İlla tezkiraten limen yehşa*
  Tenziylen mimmen halekal erda ves semavatil ula*
  Errahmanü alel arşisteva*
  Lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynhüma ve ma tahtes sera*
  Ve in tevher bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa*
  Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna

 • İnsanların Sevmesi İçin Dua

  ya vedud ya vedudi ya zel arsil mecid
  inni eselüke bimika idillezi minarsike ve muteharrematu min kitebike ve bi ismikel azami ve ceddikel ala

 • Kendini Sevdirme Duası

  Kevser suresi tatlı bir şey üzerine harflerinin adedi kadar okunur. Okumaya başlamadan evvel niyet edilmesi gerekir. Okuma bittikten sonra evvela allaha dua edilir. Sonrada ey bu surenin hadimleri bu sure-i şerife hakkı için bu tatlıyı yiyen kimsenin kalbine falancaya karşı allahın izni ile muhabbet ilga edin. Diye hadimlerinden yardım istenir.

 • Kendini Sevdirme Duası

  Bir kimse yeni arabi ayin birinci gunu ilk saatinde bir miktar gul suya 313 kez ya men la ilahe illa huve okuyup uflesin,sonra istedigin vakit bu sudan kendi uzunuzu yikasa,o kimseni goren her kes aşık ve hayran olar.kismeti bagli kisiler,bayanlar yapsa kismeti kisa zamanda talip cikarak hayirli bir yuva kurar,borclu kiside yapa biler.bu uygulama bir cok kez denenmis bir havas uygulamasidir

 • En Etkili Kendini Sevdirme Duası

  Bu terkibi okumak isteyen kimse, arabi ayın ilk 15 inde okumalıdır. Okuma rakamı 313 tür. Aşık etme konusunda 2 ay kadar tesiri ıspatlanmıştır. Öyleki en uzun süreli celbiyedir. Gece 12 den sonra okunması icab eder. Ve bir hafta (7 gün) aksatmadan okunmalıdır.
  Okunacak esmalar şöyledir:
  Ya Şemusa Ya Helyusa Ya Ğayyusa Ya Talyusa Ya Talmusa Ya Asbavitün Ya Hin ali şeddeyi tvekkelü bi akdi nevmi Ahmet ibni Fatma fi muhabbeti Hatice binti Selda Haysü me kanet, elvahan elvahan elvahan, elacele elacele elacele, essaah essaah essaah.

   

 • Er Rahim Şirinlik Duası

  Er Rahim esmasını şirinlik için bir kağıda 289 adet yazacaksınız değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz safran karışımı mürekkeple yazacaksınız yazdıktan sonra tam bir inanç ve hulusi kalp ile üzerinizde taşıyın insanlar arasında şirin görünürsünüz kırgın dargın olduğunuz kişiler hatta düşmenlık edenler sizinle barışmak ister sözün geçer kabul görürsünüz

 • Sevgi Kazanma Duası

  sevilenin sevgisini kazanmak için okunacak dualardır

  herhangi bir cuma sabahı sabah namazı sonrası,salavat,yasin suresi sonra bu okunur

  Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn.
  Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna
  enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ
  rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve
  meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten
  leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm
  cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ
  yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe
  izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
  Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ
  kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti
  vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki
  ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil
  kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu
  zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve
  batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ
  hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ”
  bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.

  ardından yine bir defa bu dua okunur

  Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.

  ikinci duada isimler zikredilir okumaya başlamadan önce salavatı şerife okuyun

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı