• Sevdiğim Kişininde Beni Düşünmesi İçin Büyü

  Aşağıda Yazılan Vefk ile Sevdiğinizin Aklına Girmek ve dua okurken kendinize bağlamk için uygulanır. Oda sizi düşünür sever sayar aşık olur aklından çıkaramaz.

  düşünmevefki

 • Başkasıyla Evlenen Sevdiğimi Döndürmek İçin Büyü

  Sevdiğiniz, sizinle olmasını istediğiniz kişinin başkasıyla olması durumunda tekrar size döndürmek ve size aşık etmek için diğerinden uzaklaşması için yapılan etkili işlemlerden biridir.
  Hatta En etkili uygulamalar arasındadır ve genel olarak olumlu sonuçlar almıştır.
  Bir de duaları vardır.
  İsterseniz bu duayı hergün okuyarak hacetinizin görülmesine vesile olabilirsiniz.
  Duası:
  Allâhümme innî es’elüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ ferdü yâ samedü yâ men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad es’elüke*
  Allâhümme bi hakkı esmâikel ızâmi ve enbiyâikel kirâmi ve evliyâikel fihâmi ve melâiketikel mukarrabîne aleyhimüs selâmü en tüsahhira lî rızkıy ve tefteha ebvabel ulûmi vel ameli ve husnel hâtimeti ves selâmete fil âhırati inneke alâ külli şey’in kadiyr bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn*
  Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî bi adedi ılmike*

 • Kocamı Sevgilisinden Ayırmak İçin Büyü

  Eşinizi ele geçirmiş kimse varsa büyüyle yahut kendi çabasıyla. büyüyse bozulur yahut değilse ayırma işlemi yapılır. Kocanız tekrar size döner sizi sever gözü başkasına bakmaz.
  Aiılenize zararı olan çirkef bir insanı bulunduğu yerden uzaklaştırmak amacıyla zararını önlemek isterseniz herhangi bir gök ayının etkisinde bir saatte. üzerine …. defa Yâ Kahhâr ismini okuyup nefes ettikten sonra soğan, sarımsak kabuğu ile tütsüledikten sonra o zalim kimsenin bulunduğu yerde, rüzgar vuran yüksek bir ağacın dalına as. Kısa zamanda beklenilen sonuca ulaşması ihtimali oldukça yüksektir.

 • Sevmeyeni Sevdir ve Aşık etme Büyüsü

  ”Elmuid”

  bu günde 124 kere kere okunursa sana ilgi duymayan kişi günden güne seni sevmeye başlar zamanla aşık olur ilgisi sevgisi artar. Duygularını açılamadıysa açılır.

 • İlgi Duyduğum Kişiyi Kendime Aşık Etmek İçin Büyü

  Bir sevdiğiniz olabilir fakat o sizden hoşlanmayabilir size karşı hiç birşey hissetmeyebilir. Bu tür durumlarda o kişinin size aşık olması için bu yöntemi gerçekten inanarak denemenizde fayda vardır.
  1. .. kere Ayetel Kürsi, Nâs Suresi ve Felâk Suresi
  2. ..Kere İhlas Suresi 7 Kere Fatiha Suresi
  3. .. Kere Elhamdülillah(Hamd Olsun Allaha)
  4. .. Kere;
  Bismillahirrahmanirrahim.
  Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn.* Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym.

 • Sevgilimin Ailesi Evlenmemizi İstemiyor Evlenmemiz İçin Büyü

  Sevdiğiniz kişiyle evlenmek isteyipte hep bir engel çıkıyorsa ve ya bu durumu onaylamayan birileri varsa evlilik celbi/vefk i gibi işlemlerle olumsuzlukları ortadan kaldırabilriz. Amaç kişiler arasında engel olanları ve olacakları ikna etmek aynı zamanda karsı tarafı evliliğe çekmek için yapılır.

  (Cuma günü yapılacaktır)
  21 gün boyunca her gün 1 bardak suya 101 defa, ‘’Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba’’ okunması ve bu suyun evlenmek …
  Cuma günü 100 kere okunan istek duası
  Cuma günü sela vakti 100 kere okuyan dileğine kavuşur Allah Teala’nın izniyle. Sübhan-Allah ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe illallahu …
  Evlilik için Cuma suresi
  Helalinden hayırlı bir evlilik için Cuma suresi 18 defa okunur. Bismillahirrahmanirrahim 1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi. 2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen …

 • Sevgilim Beni Bırakıp Eski Sevgilisine Döndü Tekrar Gelmesi İçin Büyü

  Çok severken terk edildiyseniz çaresiz kaldıysanz ve üstelik sevgiliniz hayatına başkasını aldıysa üzülmeyin düzelebilecek bir problemdir ve işlemlerimiz kuvvetli işlemlerdir. Hem başkasından ayırıp hem de kşiyi kendinize aşık etmeniz mümkün. Bizimle iletişime geçebilirsiniz

 • Aşık Olduğum Çocuğun Bana İlgi Duyması Gözü Benden Başkasını Görmemesi İçin Büyü

  Sevdiğiniz yahut aşık olduğunuz herhangi bir kimse size ilgi alaka duymuyor gözü sizi bir türlü görmüyor ilginizi farkedemiyorsa bunun için yapılabilecek yöntemler elbette vardır. Yapılan işlemlerden sonra artık kişi size ilgi duyacak oda size aynı duygularla yaklaşacaktır duygularınız karşılıksız kalmayacaktır. Yardımcı olabilmemiz için iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca aşağıda gelen vefki ve ayeti yazar ve Üzerine de bin dört yüz doksan iki defa aynı ayeti okuyarak üzerinde taşırsa; kişi sevdiği kişiyi istediği derecede kendisine ısındırmış olur.

  Yuhibbünehüm kehubbillah,vellezine amenü hubben lillah*

 • Kocam Benden Boşanmak İstiyor Geri Getirmek İçin Büyü

  Kocanız sevgiliniz nişanlınız sizden ayrılmak istiyorsa sizi aniden bıraktıysa. Ayrılan veya herhangi bir sebepten veya sebepsiz yere terk edilen kişinin yapması gereken işlemler arasında yer alır. Gideni geri getirme konusunda etkilidir. Ayrıca .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okursa dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
  BismillâhirrahmânirrahÎym
  Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

 • Kocamın Gözü Dışarda Eve Bağlamak İçin Büyü

  Kocanızın gözü artık sizi görmüyor eviyle ilgilenmiyor hatta evine uğramıyorsa onu kendinie ve evinize bağlamanız mümkün çeşitli işlemlerle kocanız hem evine hem size son derece bağlanır kopamaz. Ayrıca sizi aldatamaz gözü sizden başkasını görmez.
  Bu isteklerinin ve arzuların olması için aşağıda yer alan olan ayet-i kerimeleri yazıp üzerinde taşıyan ve fırsat buldukça okumaya devam eden kişiler muradına erer. Fayda görmek için okuma sayısı … defadır.

  Okunacak ayetler bunlardır:
  Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amîyk*
  Li yeşhedû menâfia lehüm*
  Ve kâlel melikü’tûni bihî estahlishü li nefsû fe lemmâ kellemehû kâle innekel yevme ledeynâ mekînün emîn*
  Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî*
  İnnî veccehtü vechiye lillezî fetaras semâvâti vel erda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn*
  Hel etâ alel’insâni hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkûra*
  İnnâ halaknel’insâne min nutfetin emşâcin nebtelîyhi fece’alnâhu semiy’an basîyrâ*

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı